Udział w spadku czy zachowek

Powołanie do spadku, a zachowek  

 W praktyce obrotu bardzo często dochodzi do sytuacji, że jeden ze spadkobierców wnosi powództwo o zachowek pomimo faktu, iż został powołany do spadku. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy spadkobierca za życia rozdysponował składnikami swojego majątku. Dla przykładu spadkodawca, który nie pozostawał w związku małżeńskim pozostawił dwóch synów będących jego spadkobiercami ustawowymi wobec faktu, że nie sporządził testamentu. Jeszcze za życia spadkodawca w drodze darowizny przeniósł na swojego syna nieruchomość wartą 200 000 tyś zł. Wówczas spadkobierca posiadał jeszcze drugą nieruchomość, która również była warto 200 000 zł. Po  śmierci spadkodawcy w jego majątku pozostała ta druga nieruchomość. Spadkobierca, którego spadkodawca nie obdarował za życia czuje się poszkodowany. W takim przypadku jednak spadkobierca ten nie powinien wytaczać powództwa o zachowek, lecz o wnosić o przeprowadzenie postępowania spadkowego, a w następnej kolejności działu spadku. W postępowaniu działowym darowizna uzyskana przez jego brata zostanie zaliczona na schedę spadkową, a tym samym przy założeniu, że podana wartość nieruchomości jest prawdziwa druga nieruchomość przypadnie spadkobiercy, który nie został obdarowany za życia przez spadkodawcę.Warto zauważyć, że udział w spadku ma co do zasady wyższą wartość, niż prawo do zachowku. W praktyce obrotu ludzie bardzo często dzielą swój majątek za życia pomiędzy swoje dzieci, dlatego też ustawodawca przyjął taką zasad przy tworzeniu przedmiotowej regulacji. W przypadku powstania wątpliwości można umówić konsultację z prawnikiem. Kancelarie radcowskie i adwokackie zajmują się sprawami spadkowymi najczęściej w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Obliczenie wartości zachowku i udziału w spadku 

  Oczywiście można uniknąć zaliczenia darowizny na schedę spadkową. Przepisy w tym zakresie mają charakter dyspozytywny. Oznacza to, ze strony mogą inaczej uregulować ww. materię. Najlepiej gdy wola stron w tym zakresie sformułowana jest w sposób precyzyjny i jednoznaczny. W orzecznictwie przyjmuje się, że wola ta może być wyrażona także w sposób dorozumiany, jednak wtedy to na obdarowanym ciąży ciężar dowodu w tym zakresie. W przypadku gdy taka wola zostanie wyrażona to wówczas na obdarowanym może ciążyć wyłącznie obowiązek wypłaty kwoty tytułem zachowku. Taką sytuację można porównać do tej, gdy spadkobierca nabywa spadek w drodze testamentu lub w drodze zapisu windykacyjnego nabywa określone składniki majątku.

Chcesz uzyskać poradę w indywidualnej sprawie? 

  Kancelaria na stronie, której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego serdecznie zapraszamy w celu umówienie terminu konsultacji prawnej.