Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego

Funkcje funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny jest przeznaczony do zaspokajania potrzeb osób uprawnionych o alimentacji, w przypadku gdy egzekucja obowiązku alimentacyjnego od zobowiązanych do alimentacji okaże się bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że fundusz alimentacyjny ponosi ten wydatek w ostatecznych rozrachunku, z uwagi na fakt, iż instytucji tej przysługuje roszczenie regresowe względem dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń w raz z odsetkami. Bardzo często dłużnicy alimentacyjni zalegają z płatnościami alimentów przez wiele lat, a ich zadłużenie rośnie do ogromnych rozmiarów. W takiej sytuacji spłacenie takiego zobowiązania może okazać się niemożliwe lub bardzo trudne.

Umorzenie zaległości względem FA

Zgodnie z art. 30 ustawy o pomocy  osobom uprawnionym do alimentacji istnieje możliwość ubiegania się przez dłużnika alimentacyjnego o umorzenie lub rozłożenia ma raty zaległości względem funduszu alimentacyjnego. Dotyczy to również odsetek z tytułu tych należności. W tym celu dłużnik alimentacyjny powinien zwrócić się do właściwego organu. Właściwy rzeczowo w tej sprawie będzie odpowiednio Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta. Właściwość miejscową ustala się natomiast ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentacji. We wniosku takim dłużnik alimentacyjny powinien wskazać jaką część zobowiązania względem funduszy alimentacyjnego chciałby, aby organ umorzył, lub wnosić o umorzenie tych należności w całości. W przypadku żądania o rozłożenie należności na raty należy określić także proponowaną wysokość miesięcznej raty. Organ rozstrzyga w zakresie żądania takiego wniosku w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie takie może sporządzić również w imieniu zainteresowanego adwokat lub radca prawny.

Co zrobić, aby stosowny wniosek był skuteczny?

W celu umorzenia lub rozłożenia należności alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny powinien wykazać, że nie jest w stanie ich zaspokoić ze względu na trudną sytuację finansową. Na sytuację taką może wpływać między innymi fakt, iż dłużnik z powodu choroby nie może podjąć pracy. Bardzo częstym powodem korzystania z ww. instytucji jest również to, że dłużnik ma na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko. W takim przypadku zasadnym jest, aby dłużnik zaspokajał w pierwszej kolejności bieżące potrzeby uprawnionych do alimentacji, a dopiero w dalszej kolejności uregulował należności względem funduszy alimentacyjnego.

Pomoc prawnika

Sprawy dotyczące funduszu alimentacyjnego są prowadzone na podstawie procedury administracyjnej. Jeżeli chciałbyś umówić konsultację z prawnikiem w zakresie spraw administracyjnych związanych z alimentami serdecznie zapraszamy do kontaktu w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus