Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Umorzenie zaległości podatkowych

Czy zaległy podatek może zostać umorzony?

Tak. Zgodnie z art. 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) istnieje możliwość umorzenia zaległego podatku.

W jakich sytuacjach zaległy podatek może zostać umorzony?

Organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe, w przypadku, gdy przemawia za tym:

  • ważny interes podatnika, 
  • interes publiczny. 

Czy, w przypadku spełnienia przesłanek do umorzenia zaległości podatkowych organ umorzy je w całości, czy w części?

Zależy to od okoliczności danej sprawy. Organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe zarówno w całości jak i w części.

Jakie zaległości mogą zostać umorzone na podstawie ordynacji podatkowej?

Na podstawie ordynacji podatkowej może zostać umorzony każdy podatek, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych, czy też podatek od nieruchomości.

Czy umorzenie zaległości podatkowych obejmuje też odsetki?

Tak, zgodnie z 67a §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) umorzenie zaległości podatkowe powoduje też umorzenie odsetek za zwłokę należnych za umorzoną część zaległości podatkowych.

Co bierze pod uwagę organ podatkowy przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych?

W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny organów podatkowych musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa, rodzinna i życiowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy” (wyrok NSA w Katowicach z 27.06.2000 r., I SA/Ka 1821/98, LEX nr 44393) (Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX nr 587759862). Przez interes publiczny rozumieć można oczekiwanie określonej grupy podmiotów funkcjonującej na danym obszarze. Interes podatnika to stan jego oczekiwania w zakresie określonej potrzeby (w obu przypadkach chodzi o interes materialny) . […] Istnienie ustawowego kryterium zagrożenia ważnych interesów podatnika jest w każdym przypadku indywidualnie ustalane przez organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego. W celu jego stwierdzenia organ podatkowy obowiązany jest podjąć wszelkie działania niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 122 o.p.), nie jest więc ograniczony informacjami (argumentami) przedkładanymi przez podatnika. Ustaleniu podlega zarówno istnienie interesu (o dowolnym charakterze), jak i jego waga. (Dzwonkowski Henryk, Huchla Andrzej, Kosikowski Cezary, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III, LEX nr 587271534).

Kiedy zachodzi ważny interes podatnika?

Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to np. utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku.

Kiedy zachodzi ważny interes publiczny?

Interes publiczny to sytuacja np. gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych” (wyrok NSA w Szczecinie z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98, POP 2000, z. 6, s. 168).( Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX nr 587759862).

Kiedy organ podatkowy może odmówić umorzenia zaległości podatkowych?

Negatywne rozstrzygnięcie, szczególnie podjęte w ramach uznania administracyjnego, powinno być szczególnie przekonująco, wyczerpująco i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. W przypadku decyzji uznaniowej organ podatkowy zobowiązany jest w sposób czytelny, umożliwiający kontrolę poszczególnych etapów rozumowania, przedstawić wszystkie przesłanki faktyczne i interpretacyjne wnioskowania. (Dzwonkowski Henryk, Huchla Andrzej, Kosikowski Cezary, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III, LEX nr 587271534).

Potrzebujesz pomocy?

Możesz zadzwonić lub napisać. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus