Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa z wydawcą

Współpraca wydawców z autorami 

Autorzy różnego rodzaju wytworów twórczych najczęściej nie są w stanie samodzielnie wydać swojego dzieła. Dotyczy to zarówno autorów książek, gier komputerowych czy filmów. W celu aby ww. dzieła ukazały się na światło dzienne konieczne jest podjęcie przez autora współpracy z wydawcą, czyli podmiotem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją utworów. Umowy te są najczęściej skonstruowane w sposób niekorzystny dla autorów. Dla tego przed podpisaniem takiej umowy autor powinien skonsultować się z prawnikiem w celu naniesienia stosowanych poprawek do umowy. Oczywiście wydawca nie ma obowiązku uwzględnić żądań autora i może zerwać z nim współpracę. Należy jednak podnieść, że wydawcy również zależy na kontynuowaniu współpracy, bowiem skoro podjął już wstępną decyzji o wydaniu określonego dzieła to znaczy, iż uznał, że jest to dla niego opłacalne.

Elementy umowy wydawniczej 

W umowie o wydanie dzieła, w tym gry komputerowej powinien znajdować się szczegółowy harmonogram prac. Warto bowiem pamiętać o tym, że wytwór działalności twórczej przed wydaniem będzie podlegał jeszcze opracowaniu. Twórca powinien mieć gwarancję, że jego dzieło zostanie wprowadzone do sprzedaży w określonym terminie. W umowie można w różny sposób określić wysokość należnego autorowi wynagrodzenia. Strony mogą przewidzieć jednorazowe wynagrodzenie lub też uzależnić wynagrodzenie autora od zysków lub przychodów generowanych przez wydawnictwo w związku z wydaniem ww. dzieła. W umowie takiej zasadą jest, że twórca przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na rzecz wydawcy. Oznacza to, że to wydawca będzie wyłącznym podmiotem uprawnionym do ekonomicznego wykorzystania utworu. Nie ma natomiast możliwości, aby przenieść na wydawcę osobiste prawa majątkowe do utwory, gdyż są one niezbywalne. Umowa może także przewidywać karę umowną, do której zapłaty zobowiązany będzie wydawca w przypadku nie wywiązania się ze swoich obowiązków. Stanowi do dla autora gwarancję uzyskania sumy bez obowiązku wykazywania wartości powstałej szkody. W negacjach z wydawnictwem autora może również reprezentować prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, ewentualnie prawnik zatrudniony w firmie autora jako In house.

Pomoc w zakresie prawa autorskiego 

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzeniem umów wydawniczych, a także dokonuje analizy ich postanowień. Projekt umowy można również przesłać w formie elektronicznej na adres Kancelarii. W takim przypadku naniesiemy wszelkie poprawki wymagane w celu jak najwyższej ochrony praw twórcy. Siedziby Kancelarii znajdziesz w centrum Rzeszowa, Jarosławia oraz Przeworska.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus