Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowy dotyczące spadku

W jakim celu zawiera się umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej?

Umowy dotyczące spadku należą do szczególnego rodzaju umów, które podlegają ograniczeniom przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Zasadą jest to, że nie można zawrzeć umowy, której przedmiotem będzie spadek po osobie, która jeszcze nie zmarła. W związku z tym w przypadku podpisania takiej umowy będzie ona nieważna, a co za tym idzie nie będzie wywoływała skutków prawnych w sferze prawa cywilnego. Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady. Między innymi art. 1048 kodeksu cywilnego legalizuje możliwość zawarcia umowy, której przedmiotem będzie zrzeczenie się spadku, który przysługiwałby w przypadku dziedziczenia ustawowego po spadkodawcy. Stronami takiej umowy jest potencjalny spadkobierca zrzekający się spadku oraz przyszły spadkodawca. Umowa taka musi czynić zadość formie notarialnej, która zastrzeżona jest w tym przypadku pod rygorem nieważności. Umowa taka nie obejmuje jednak zstępnych, czyli dzieci i wnuków przyszłego spadkobiercy. Strony mogą jednak zawrzeć odmienne postanowienie w tym zakresie.

Skutki zawarcia umowy o zrzeczenie się dziwdziczenia po spadkodawcy 

W przypadku skutecznego zawarcia ww. umowy spadkobierca zarzekający się oraz ewentualnie jego zstępni (co umówiono powyżej) po śmierci spadkodawcy traktowani są jakby zmarli przed spadkodawcą, a tym samym wyłączeni są z dziedziczenia. Do spadku w takim przypadku powołane są osoby uprawnione do dziedziczenia w dalszej kolejności. Istnieje także możliwość zawarcia pomiędzy spadkodawcą jeszcze przed jego śmiercią umowy, która niweczy skutki zrzeczenia. Umowa taka podobnie jak umowa pierwotna musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Przy wizycie w Kancelarii notarialnej stronie może towarzyszyć reprezentujący ją prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny.

Zbycie udziału w spadku 

Nie ma natomiast co do zasady żadnych przeszkód oraz ograniczeń, aby spadkobierca zbył przysługujący mu udział w spadku lub gdy jest jedynym spadkobiercą całość spadku na rzecz osoby trzeciej. W tej sytuacji umowa zbycia spadku (udziału w spadku) jeżeli strony transakcji nie postanowiły inaczej ma charakter zobowiązująco- rozporządzający. Po nabyciu spadku od spadkobiercy nabywca nabywa zarówno aktywa wchodzące w skład spadku jak i pasywa, dlatego musi się liczyć z odpowiedzialnością za długi spadkowe, a zakres tej odpowiedzialności jest uzależniony od tego czy spadkobierca przyjął spadek w sposób prosty czy z dobrodziejstwem inwentarza. Nie budzi natomiast wątpliwości że spadkobierca nie może zbyć spadku, który odrzucił, bowiem nie jest to zgodnie z zasadą znaną już prawie rzymskim, która stanowi, że nie można przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli się samemu posiada. Więcej informacji znajdziesz na blogu Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus