Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Unieważnienie decyzji administracyjnej

Skutki prawomocności decyzji

Po wyczerpaniu toku instancyjnego decyzja administracyjna staje się prawomocna. W niektórych jednak sytuacjach decyzja taka pomimo tego faktu może zostać zmieniona. Na tę okoliczność należy wyróżnić dwa rodzaje decyzji, czyli takie na podstawie których jakaś strona lub strony nabyły określone prawo i na takie, których treść nie powoduje nabycia przez jakąkolwiek ze stron określonego prawa. W pierwszym przypadku unieważnienie decyzji jest znacznie prostsze z uwagi na fakt, iż konieczne jest wykazanie jedynie tego, że zmiana ww. decyzji jest konieczne ze względu na ważny interes społeczny lub też słuszny interes strony. Możliwość zmiany ww. decyzji nie jest ograniczono czasowo, gdyż przepisy mówią o tym, że decyzja taka może zostać zmieniona w każdym czasie. Jest to zrozumiałe bowiem w skutek zmiany takiej decyzji nie powinny zostać naruszone słusznie nabyte uprawnienie stron. Inaczej jest natomiast gdy na podstawie danej decyzji strona nabyła określone prawo. Wówczas konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek. Przesłanką tą jest przede wszystkim zgoda strony. Ponadto zmiana ww. decyzji nie może być sprzeczna z prawem.

Kiedy organ administracji stwierdzi nieważność decyzji z urzędu? 

W niektórych przypadkach organ administracji ma natomiast obowiązek stwierdzić nieważność decyzji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedmiotowa decyzja została wydana przez organ niewłaściwy, z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Bardzo często zdarza się również, że decyzja administracyjna jest wydawana w sprawie już prawomocnie rozstrzygniętej (res iudicata), a wówczas również należy stwierdzić nieważność takiej decyzji. W niektórych przypadkach nie jest jednak możliwe stwierdzenie nieważności decyzji pomimo spełnienia przesłanek wymienionych w art. 156 k. p. a. Dzieje się tak wówczas gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, co oznacza że nie ma już możliwości przywrócenia stanu z przed wydania decyzji lub gdy od doręczenia (lub ogłoszenia) minęło już 10 lat.   W przypadku gdy nie istnieje   możliwość stwierdzenia nieważności decyzji strona zainteresowana nie jest jednak pozbawiona ochrony prawnej. W takim przypadku można żądać aby właściwy organ administracji stwierdził, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa ze wskazaniem tego naruszenia. Jest to istotne bowiem pozwala na wykazanie bezprawności działania organy administracji na potrzeby wykazania odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie spraw administracyjnych pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni.

Pomoc Kancelarii 

Nasza Kancelaria pomaga także w sprawach o unieważnienie decyzji administracyjnych. Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w tym zakresie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus