Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość małżonków

Niewypłacalność obydwojga małżonków

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że uboje małżonkowie stali się niewypłacalni. Nie istnieje jednak możliwość złożenia wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez małżonków. Konieczne jest zatem sporządzeniu dwóch odrębnych wniosków i złożenie ich do Sądu. Istnieje jednak możliwość, aby Sąd połączył oba postępowania do wspólnego rozpoznania. Nie zawsze jednak Sąd zdecyduje się na taką decyzję, gdyż w niektórych sytuacjach Sąd uznaje, że ze względu na okoliczności sprawy, charakter zadłużenia lub też przyczyny niewypłacalności konieczne jest odrębne rozpoznanie obydwu wniosków. Czasami jest to wygodne dla małżonków gdyż powoduje, że zostanie przeprowadzona jedna procedura. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie jest jednak uzależnione od połączenia postępowania w jedno. Wynagrodzenie prawnika przysługuje od każdego dłużnika. Dodatkowo możliwość połączenia obydwu postępowań nie dotyczy tzw. właściwego postępowania upadłościowego. oznacza to, że każdy z małżonków będzie miał ustanowionego syndyka. Każdy z syndyków będzie dysponował odrębną, co do zasady niezależną od siebie masą upadłości.  Istotne jest również to, który małżonek jako pierwszy ogłosił upadłość.  Do masy upadłościowej małżonka, który jako pierwszy ogłosił upadłość wchodzi cały majątek wspólny. Drugiemu małżonkowi przysługuje wówczas jedynie wierzytelność względem masy upadłościowej drugiego małżonka. Jest to rozwiązanie bardzo kuriozalne jednak co do zasady w praktyce nie rodzi negatywnych konsekwencji dla dłużników. Nasza Kancelaria prowadzi także sprawy o ogłoszenie upadłości małżonków. Szczegóły dotyczące upadłości konsumenckiej w Rzeszowie znajdziesz na naszej stronie. 

Obsługuje także Klientów, w zakresie upadłości konsumenckiej w Krakowie

Przyczyny niewypłacalności małżonków

Do Kancelarii bardzo często zgłaszają małżonkowie,  którzy w skutek okoliczności od siebie niezależnych nie są w stanie spłacać swoich długów. Bardzo często wynika to z utraty pracy przez jednego lub obydwoje z małżonków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. W takim przypadku małżonkowie bardzo często nie chcą stracić wspólnego domu. Niestety jednak co do zasady nie jest to możliwe. W takiej sytuacji jednak to wierzyciel hipoteczny zostanie zaspokojony w pierwszej kolejności. Kolejnym powodem powstania niewypłacalności są narodziny dzieci i związane z tym faktem wydatki. Niewypłacalność dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Przy ustalaniu planu spłaty Sąd bierze pod uwagę fakt, że małżeństwo ma na utrzymaniu dzieci, które nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji niewypłacalności swoich rodziców oraz mieć zapewniony odpowiedni byt. Oczywiście do masy upadłościowej nie wchodzi świadczenie wychowawcze oraz inne świadczenia socjalne co zabezpiecza środki na utrzymanie dzieci. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie oznacza to jednak, że muszą prowadzić odrębne gospodarstwa domowe. Już w toku samego postępowania upadłościowego sytuacja  finansowa małżonków ulega normalizacji, gdyż przeciwko nim nie są prowadzone postępowania egzekucyjne.W postępowaniu upadłościowym małżonkowie mogą być reprezentowani przez radców prawnych lub adwokatów.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących upadłości Konsumentów

Nasza Kancelaria pomaga małżonkom niewypłacalnym uregulować ich sytuacją majątkową oraz finansową. Postępowanie upadłościowe to szansa na wyjście ze spirali zadłużenia, w które bardzo często popadają rodziny wielodzietne. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus