Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość Zakładu Ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń jako upadły dłużnik

Ogłoszenie upadłość przez Zakład Ubezpieczeń nie jest sytuacją często w obrocie gospodarczym, nie mniej jednak takie przypadki się zdarzają. W stosunku do tego rodzaju podmiotów zastosowanie znajdują ogólne przepisy postępowania upadłościowego, a także przepisy szczególne. Wniosek o ogłoszenie upadłości takiego zakładu, mogą złożyć wyłącznie określone podmioty. W przeciwieństwie np. do upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wniosku takiego nie może złożyć wierzyciel dłużnika, tj. Zakładu Ubezpieczeń. Do złożenia tego wniosku jest natomiast uprawniona oprócz dłużnika niewypłacalnego również Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to zrozumiałe, gdyż Komisja ta sprawuje nadzór nad działalnością takiego zakładu w związku z ogromnym wpływem takiego przedsiębiorstwa na rynek finansowy. Nasza Kancelaria pomaga przede wszystkim , w zakresie upadłości konsumenckiej w Rzeszowie, ale pomagamy też w tym zakresie przedsiębiorcom. Zapraszamy także do skorzystania z pomocy prawnej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie

Syndyk dla Zakładu Ubezpieczeń

W postępowaniu upadłościowym dotyczącym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczególną rolę odgrywa wybór osoby właściwej do sprawowania funkcji syndyka. Osoba taka powinna bardzo dobrze znać rynek ubezpieczeń i zasady funkcjonowania Ubezpieczycieli. W związku z tym faktem przed wyznaczeniem osoby syndyka dla Zakładu Ubezpieczeń Sąd zgodnie z przepisami prawa upadłościowego jest zobligowany do uzyskania opinii Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kwalifikacji merytorycznych przyszłego syndyka. Dodatkowo w postępowaniu tym powoływany jest kurator. Zadaniem tego kuratora jest reprezentowanie między innymi interesów Ubezpieczonych. Jest to zrozumiałe, gdyż udział wszystkich Ubezpieczonych w postępowaniu byłby z technicznego punktu widzenia w zasadzie niemożliwe lub bardzo utrudniony ze względu na ich ilość. Ubezpieczeni nie są jednak w tym przypadku obciążeni ewentualnymi kosztami postępowania, o których mowa w art. 232 prawa upadłościowego.

Likwidacja masy upadłościowej Zakładu

Po likwidacji masy upadłego Zakładu Ubezpieczeń w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego, a następnie roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku gdy kwota uzyskana ze zbycia masy upadłości nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązań względem ubezpieczonych ich zobowiązania nie zostaną pokryte. W takim bowiem przypadku po ostatecznym zatwierdzeniu planu podziału funduszy masy upadłości Ubezpieczeni mogą dochodzić swoich roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Z uwagi na ten fakt należy stwierdzić, że interesy ubezpieczonych w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Zakładu Ubezpieczeń są w należytym stopniu zabezpieczone.

Pomoc w sprawach upadłościowych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa upadłościowego serdecznie zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Kancelaria zajmuje się miedzy innym pomocą w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus