Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Uprawnienia emerytalne oraz rentowe żołnierzy

Przywileje żołnierzy 

Żołnierze są szczególnie uprzywilejowaną grupą zawodową posiadających szereg uprawnień o charakterze socjalnym. Uprawnienia te dotyczą również świadczeń na wypadek niezdolności do pracy oraz wysługi lat. W niniejszym artykule zostaną omówione szczególne  uprawnienia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych.

Emerytury wojskowe

Zasady przyznawania emerytur i rent wojskowym reguluje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych  oraz ich rodzin.  Emerytura wojskowa przysługuje już po odsłużeniu 15 lat w armii. Emerytura taka stanowi równowartość czterdziestu procent ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia oraz szereg dodatków, których wysokość uzależniona jest od różnych czynników. Dotyczy to jednak wyłącznie żołnierzy, którzy zostali zatrudniani 1 stycznia 2013 r. Obecnie w celu nabycia uprawnień emerytalnych konieczne jest odsłużenie w armii co najmniej 25 lat. Dodatkowo żołnierz musi ukończyć 55 lat, aby starać się o to świadczenie, które stanowi 60 procent ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia oraz stosownych dodatków. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, gdyż jest niesprawiedliwym  społecznie zjawiskiem, aby określone grupy zawodowe były w tak wielki sposób uprzywilejowane. Aktualnie obowiązujące przepisy są optymalne, gdyż nie stanowią nieuzasadnionego uprzywilejowania, a jednocześnie zapewniają, że żołnierze będą sprawni pod względem wiekowym  do służby.

Renta wojskowa

Żołnierze posiadają również szczególne uprawnienia w zakresie świadczeń rentowych. Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi, który doznał naruszenia sprawności organizmu. Przepisy wyróżniają w tym zakresie trzy stopnie inwalidztwa. Warunkiem przyznania takiej renty jest to, aby naruszenie sprawności organizmu miało związek ze służbą wojskową. Dodatkowo konieczne jest wykazanie, że inwalidztwo takie powstało w okresie trwania służby lub nie dłużej niż 3 lata po zwolnieniu z tej służby. Renta wojskowa z tytułu inwalidztwa nie przysługuje natomiast w przypadku gdy naruszenie sprawności organizmu było spowodowane przez celowe działanie żołnierza lub rażące niedbalstwo. Dla przykładu żołnierz, który samowolnie używa sprzętu wojskowego, do którego użytkowania jest nieuprawniony to wówczas nawet gdy dozna obrażeń w skutek wypadku nie będzie przysługiwać mu prawo do ww. świadczenia. W niektórych sytuacjach okoliczność, czy żołnierz dopuścił się rażącego niedbalstwa pozostaje sporna, a wówczas najczęściej sprawa trafia na wokandę Sądu. W procedurze sądowej uprawniony może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc Kancelarii dla żołnierzy

Nasze kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu Ubezpieczeń Społecznych, a także dotyczącymi szczególnych świadczeń określonych grup zawodowych. Zaparzamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus