Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kiedy konieczne jest ustalenie kontaktów z dzieckiem? 

 W sytuacji gdy oboje rodzice ze sobą zamieszkują, niezależnie czy osoby te pozostają w związku małżeńskim też nie zachodzi potrzeba uregulowania kontaktów z dziećmi. Dotyczy to oczywiście sytuacji gdy rodzicie wspólnie sprawują opiekę nad swoimi dziećmi. Inaczej jest w przypadku powstania sporu w tym zakresie. Jeżeli dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców zazwyczaj konieczne jest szczegółowe uregulowania reguł, na podstawie których będą się odbywać kontakty dziecka z rodzicem nie sprawującym nad nim bezpośredniej opieki. Dodatkowo sytuacja taka może również mieć miejsce gdy żaden z rodziców nie zamieszkuje z dzieckiem, które jest umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej (np. rodzinne pogotowie opiekuńcze). W niniejszym artykule zostanie omówiona procedura prowadząca do wydania przez Sąd Opiekuńczy rozstrzygnięcia regulujący kontakty rodziców z dzieckiem.

Prawo do osobistej styczności z dzieckiem 

  Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem jest niezależne od posiadania władzy rodzicielskiej. W tym zakresie rodzic ma, w szczególności prawo do osobistych spotkań z dzieckiem. Zazwyczaj spotkania te odbywają się bez obecności drugiego rodzica, a czasami drugi ten rodzic również może być obecny. Dodatkowo rodzic ma prawo do porozumiewania się z dzieckiem środkami komunikowania się na odległość. Do takich środków należy w szczególności telefon, komunikatory internetowe takie jak np. skype. Co do zasady prawo do komunikowania z dzieckiem na odległość nie powinno być w żadnej sposób ograniczone. Oczywiści nie budzi wątpliwość fakt, że utrzymywania kontaktu dzieci z rodzicami jest wyłącznie uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Wyrok rozwodowy, a kontakty z dzieckiem 

  W sprawie określenia kontaktów rodzica z dzieckiem Sąd obligatoryjnie orzeka w wyroku rozwodowym (chyba, że strony przedłoży stosowne porozumienie) albo też w odrębnym postępowaniu. W przypadku gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu wykonywaniu swojego prawa do kontaktów z dzieckiem może na niego zostać nałożona kara grzywna, a nawet aresztu. W praktyce kara  aresztu jest w tym przypadku bardzo rzadko stosowana jak wskazuje praktyka orzecznicza. Ustalenie kontaktu ze wspólnymi dziećmi może również nastąpić w toku postępowania mediacyjnego. W sprawach tego rodzaju mediacja może odnieść zadowalające rezultaty gdyż dojście do porozumienia leży w interesie dziecka. W postępowaniu mediacyjnym obecny może być również adwokat lub radca prawny reprezentujący stronę sporu.

Jak możesz się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym postępowaniami o ustalenie kontaktów rodzica ze wspólnym małoletnim dzieckiem. Pomoc jest udzielana doraźnie lub kompleksowo w oparciu o udzielne pełnomocnictwo procesowe.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus