Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Ustalenie ojcostwa

Matka zawsze jest pewna 

Zgodnie z zasadą prawną znaną już w starożytności matką dziecka jest kobieta, które te dziecko urodziła. Duże więcej wątpliwości w praktyce budzi kwestia ustalenia ojca dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest małżonek jego matki, a także były małżonek, jeżeli od ustania małżeństwa nie minęło 300 dni. Na równi z rozwodem jest w tym przypadku traktowane unieważnienie małżeństwa, domniemanie to nie znajduje jednak zastosowania gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jednak w przypadku gdy kobieta zawarła drugie małżeństwo nie domniemywa się, że to ten kolejny mąż jest ojcem dziecka jeżeli dziecko urodziło się po ustaniu poprzedniego małżeństwa. Domniemania te można obalić w drodze pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa 

Jeżeli natomiast mężczyzna nie jest mężem kobiety, ale jest biologicznym ojcem dziecka powinien dziecko prawnie uznać.  Na uznanie dziecka przez ojca musi wyrazić zgodę jego matka. Uznanie jest możliwe tylko wówczas gdy dziecko jest niepełnoletnie (nowelizacja wprowadzona w 2009 r.). Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a w niektórych przypadkach przed Sądem, Konsulem, do protokołu sporządzonego przez Notariusza lub wobec Wójta, Prezydenta Miasta, Burmistrza, Sekretarza Gminy, Sekretarza Powiatu. Jeżeli dziecko uznał mężczyzna niebędący jego biologicznym ojcem można żądać  stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Sprawy mieszkańców miasta i gminy Przeworsk załatwia Kierownik USC w Przeworsku, natomiast mieszkańców Rzeszowa i Jarosławia odpowiednio Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie oraz w Jarosławiu.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Kolejną metodą na ustalenie ojcostwa jest procedura sądowa. Sądowe ustalenie ojcostwa ma miejsce gdy biologiczny ojciec dziecka uchyla się od złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka lub matka nie wyraża zgody na to, aby dany mężczyzna uznał ojcostwo dziecka. Niegdyś gdy badania genetyczne nie były dostępne Sąd ustalał ojcostwo na podstawie zeznań świadków, dokumentów i innych dowodów, które potwierdzały, że określony mężczyzna utrzymywał kontakty o charakterze fizycznym z matką dziecka w okresie w którym dziecko zostało poczęte. Takie środki dowodowe zwykle były bardzo zawodne. W dzisiejszych czasach podstawowym dowodem stwierdzającym ojcostwo mężczyzny są porównawcze badania genotypu potencjalnego ojca i dziecka. Dowód ten z wysokim prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przesądza o ojcostwie mężczyzny lub o tym że mężczyzną ten nie jest w żadnym przypadku biologicznym ojcem konkretnego dziecka.

Reprezentacja w Sądzie

Sprawy o ustalenie ojcostwa są bardzo delikatne i trudne, dlatego warto w tym sprawach być reprezentowanym przez adwokata lub radcę prawnego. Pomoc prawnika powinna zminimalizować stres.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus