Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ustalenie ojcostwa

Matka zawsze jest pewna 

Zgodnie z zasadą prawną znaną już w starożytności matką dziecka jest kobieta, które te dziecko urodziła. Duże więcej wątpliwości w praktyce budzi kwestia ustalenia ojca dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest małżonek jego matki, a także były małżonek, jeżeli od ustania małżeństwa nie minęło 300 dni. Na równi z rozwodem jest w tym przypadku traktowane unieważnienie małżeństwa, domniemanie to nie znajduje jednak zastosowania gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jednak w przypadku gdy kobieta zawarła drugie małżeństwo nie domniemywa się, że to ten kolejny mąż jest ojcem dziecka jeżeli dziecko urodziło się po ustaniu poprzedniego małżeństwa. Domniemania te można obalić w drodze pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa 

Jeżeli natomiast mężczyzna nie jest mężem kobiety, ale jest biologicznym ojcem dziecka powinien dziecko prawnie uznać.  Na uznanie dziecka przez ojca musi wyrazić zgodę jego matka. Uznanie jest możliwe tylko wówczas gdy dziecko jest niepełnoletnie (nowelizacja wprowadzona w 2009 r.). Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a w niektórych przypadkach przed Sądem, Konsulem, do protokołu sporządzonego przez Notariusza lub wobec Wójta, Prezydenta Miasta, Burmistrza, Sekretarza Gminy, Sekretarza Powiatu. Jeżeli dziecko uznał mężczyzna niebędący jego biologicznym ojcem można żądać  stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Sprawy mieszkańców miasta i gminy Przeworsk załatwia Kierownik USC w Przeworsku, natomiast mieszkańców Rzeszowa i Jarosławia odpowiednio Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie oraz w Jarosławiu.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Kolejną metodą na ustalenie ojcostwa jest procedura sądowa. Sądowe ustalenie ojcostwa ma miejsce gdy biologiczny ojciec dziecka uchyla się od złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka lub matka nie wyraża zgody na to, aby dany mężczyzna uznał ojcostwo dziecka. Niegdyś gdy badania genetyczne nie były dostępne Sąd ustalał ojcostwo na podstawie zeznań świadków, dokumentów i innych dowodów, które potwierdzały, że określony mężczyzna utrzymywał kontakty o charakterze fizycznym z matką dziecka w okresie w którym dziecko zostało poczęte. Takie środki dowodowe zwykle były bardzo zawodne. W dzisiejszych czasach podstawowym dowodem stwierdzającym ojcostwo mężczyzny są porównawcze badania genotypu potencjalnego ojca i dziecka. Dowód ten z wysokim prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przesądza o ojcostwie mężczyzny lub o tym że mężczyzną ten nie jest w żadnym przypadku biologicznym ojcem konkretnego dziecka.

Reprezentacja w Sądzie

Sprawy o ustalenie ojcostwa są bardzo delikatne i trudne, dlatego warto w tym sprawach być reprezentowanym przez adwokata lub radcę prawnego. Pomoc prawnika powinna zminimalizować stres.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus