Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Ustawa o lasach

Kiedy ustawa o lasach znajduje zastosowanie? 

 Ustawa o lasach znajduje zastosowanie do wszystkich lasów znajdujących się na terytorium Polski. Bez znaczenie jest tutaj to, czy las jest własnością skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy też osoby lub podmiotu prywatnego. Celem ww. ustawy jest racjonalna gospodarka zasobami leśnymi oraz regulacja zasad wycinki. W niniejszym artykule zostaną omówione podstawowe założenia niniejszej ustawy.

Szczegóły ustawy o lasach 

  Przedmiotowa ustawa definiuje las jako grunt po powierzchni większej lub równej 10 arów. Dodatkowo co oczywistym warunkiem uznania gruntu za las jest to, aby był on pokryty roślinnością leśną (ewentualnie może on być czasowo jej pozbawiony). Grunt ten musi być przeznaczony do produkcji leśnej. Warunek ten nie musi być spełnione w przypadku gdy grunt ten stanowi rezerwat przyrody lub stanowi cześć parku narodowego, a także gdy został wpisany do rejestru zabytków (w takim przypadku produkcja leśna może być prowadzona w ograniczonym zakresie). Za las mogą być uznane również grunty spełniające przesłanki art. 3 pkt. 2 ustawy o lasach. W przypadku powstania sporu w zakresie kwalifikacji danego gruntu można skonsultować  się z adwokatem lub radcą prawnym w celu uzyskania porady prawej w tym zakresie.

Rodzaje lasów

  Szczególna kategorie lasów stanowią lasy państwowe. Wiele środowisk optuje za sprywatyzowaniem tych gruntów. Zwolennicy takiej koncepcji podnoszą, ze lasy te są źle zarządzane. Nadzór nad lasami państwowymi sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska zgodnie z art. 5 ust. 4 przedmiotowej ustawy. Warto zauważyć, że obowiązek obowiązek dbania o środowisko, w szczególności podejmowania działań na rzecz kształtowania równowagi w ekosystemie leśnym ciąży zarówno na prywatnych jak i publicznych właścicielach gruntów, na których znajdują się obszary zalesione.

Kto zarządza lasami? 

  Centralną jednostką zarządzającą lasami państwowymi jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. W obrębie tej jednostki na szczeblu centralnym działa Dyrekcja Lasów Państwowych, natomiast na szczeblu Wojewódzkim Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Na szczeblu lokalnym zarządzaniem lasami państwowymi zajmują się Nadleśnictwa, na czele których stoją Nadleśniczowie. Jednostki takie zatrudniają leśniczych, podleśniczych, a także innych pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarowania zasobami leśnymi. Za porządek na terenie lasów państwowych odpowiada umundurowana formacja o nazwie służba leśna. Funkcjonariusze tej jednostki są uprawnieni między innymi do karania w trybie mandatowym osób, które popełniło wykroczenie w zakresie szkodnictwa leśnego.

W celu indywidualnej porady prawnej zapraszam do kontaktu 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem lasami państwowymi. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus