Ustawa o radcach prawnych i ustawa o adwokaturze

Zastępstwo przed sądami przez radców prawnych i adwokatów 

Wykonywanie zawodu polegającego na świadczeniu  usług prawnych, w tym zastępstwie procesowym przed sądami przez profesjonalnych prawników należących do korporacji zawodowych adwokatów i radców prawnych podlega ścisłym regulacją o randze ustawowej. Przepisy te regulują zasady wykonywania zawodu, szkolenia przyszłych radców prawnych w toku aplikacji, a także wymieniają inne niż aplikacja ścieżki dojścia do zawodu. Inny ścieżki dojścia do zawodu prawnika posiadającego pełne uprawnienia to droga naukowa (potwierdzenia kwalifikacji teoretycznych poprzez uzyskania odpowiedniego stopnia naukowego), wykonywanie innego zawodu (sędziego, prokuratura, notariusz) lub droga zawodowa (posiadanie doświadczenia zawodowego zwalniającego z aplikacji).

Ustawa o zawodzie radcy prawnego 

Ustawa o radcach prawnych zawiera bardzo podobne regulację do ustawy o adwokaturze, nie mniej jednak należy pamiętać, że pomimo tych samym uprawnień są to dwa różne zawodu co przejawia się w nazewnictwie. Najistotniejszą różnicom jest to, że radcy prawni mają szerszą swobodę w zakresie form wykonywania zawodu, mogą bowiem świadczyć usługi prawne również w oparciu o umowę o pracę. W przypadku adwokatury pozostawanie w takim stosunku pracy jest niemożliwe (nie dotyczy to zatrudnienia w Kancelariach adwokackich lub radcowskich na stanowisku adwokata).

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Ustawy korporacyjne zawierają również zasady ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, z tytułu naruszenia przez zawodowych zastępców procesowych zasad wykonywania zawodu, czy też zasad etyki. Uszczegółowienie zasad etyki zawierają natomiast kodeksy etyki zawodowej adwokata raz radcy prawnego. Są to dwa odrębne chociaż bardzo do siebie zbliżone pod względem regulacji kodeksy etyki. Ustawy korporacyjne regulują również zasady zachowania tajemnicy zawodowej. Warto zaznaczyć, że obowiązuje ona zarówno profesjonalnego prawnika jak i jego merytoryczny personel pomocniczy, a także pracowników obsługi administracyjnej. Natomiast kwestię dotyczące minimalnego wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego regulują odrębne ustawy, podobnie jak stawki za czynności wykonywane w sprawie przez pełnomocników z urzędu. Ustawy korporacyjne regulują ponadto ustrój i zasady funkcjonowania samorządu zawodowego. Członkiem samorządu zawodowego radców prawnych są aplikanci radcowscy oraz radcy prawni, natomiast samorządu  adwokackiego aplikanci adwokaccy oraz adwokaci.

Pomoc zawodowego prawnika 

Jeżeli szukasz pomocy najlepiej zgłosić się do adwokata lub radcy, który prowadzi praktykę w miejscowości gdzie mieszkasz lub gdzie pracujesz albo prowadzisz firmę. W Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie jest wielu adwokatów i radców, dlatego możesz wybrać prawnika, który spełni Twoje oczekiwania.