Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Właściwość organów administracji publicznej

Kto ustala właściwy organ?  

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji z urzędu przestrzegają swojej właściwości. W praktyce procesowej najczęściej dochodzi w tym zakresie do sporów kompetencyjnych negatywnych, co oznacza że dwa lub więcej organy stoją na stanowisku, że nie są właściwe do rozpoznania sprawy. Rzadziej dochodzi do sytuacji, gdy dwa organy twierdzą, że są właściwe do rozpoznania sprawy.

Właściwość miejscowa organu

Właściwość miejscową organu administracji określa się według następujących reguł. W sprawach dotyczących nieruchomości (np. o uwłaszczenie) właściwy jest organ działający na obszarze, na którym znajduje się ta nieruchomość. Może w tym przypadku nastąpić sytuacją, że nieruchomość ta znajduje się w okręgu działania dwóch organów władzy publicznej właściwych rzeczowo wówczas właściwy jest organ na obszarze którego znajduje się większa część nieruchomości. W sprawach dotyczących zakładu pracy właściwy miejscowo jest organ ze względu na miejsce położenia zakładu pracy, a w przypadku gdy zakład ma dopiero powstać według miejsca gdzie planuje się, aby powstał. W innych sprawach organem właściwym jest ten, w którego okresu działania jedna ze stron lub strony mają miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych oraz siedzibę w przypadku jednostek organizacyjnych. W dalszej kolejności decyduje miejsce pobytu (siedziby) strony lub stron. Jeżeli natomiast żadna ze stron nie posiada miejsca zamieszkania, ani pobytu w Polsce właściwość miejscową ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu. ww. podmiotów w Polsce. Jeżeli nie można ustalić w ten sposób właściwości miejscowej decyduje miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania (np. złożenie stosownego wniosku). W sprawach administracyjnych warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego. Natomiast właściwość rzeczową rozumianą jako prawo do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji określają przepisy szczególne powierzając sprawy określonego rodzaju poszczególnym organom administracji rządowej, państwowej, czy też samorządowej. Przepis te należą do materialnego prawa administracyjnego, które jest rozproszone w różnych aktach prawnych. Pracownicy administracji zwykle nie posiadają wykształcenia prawniczego dlatego pomoc prawnika może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Pomoc prawna Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze z organem administracji zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu albo Rzeszowie. Twoje stanowisko może być zasadne zarówno pod względem prawnym i faktycznym. Pracownik administracji może być tego nieświadomy ze względu na brak wykształcenia prawniczego. Radca prawny lub adwokat może być Twoim pełnomocnikiem w toku postępowania administracyjnego i ochronić Twoje interesy w całej procedurze.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus