Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Właściwość Sądu w postępowaniu karnym

Właściwość Sądu Rejonowego w postępowaniu karnym

Zasadą jest, że w sprawach karnych właściwy jest Sąd Rejonowy. Podobnie jest w postępowaniu cywilnym. Niektóre jednak sprawy są rozstrzygane przez Sąd Okręgowy. Dotyczy to spraw, których przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności karnej za poważniejsze czyny zabronione. Jest to zrozumiałe, gdyż sprawy te co do zasady mają większą wagę i wymagają udziału bardziej doświadczonych sędziów. W przypadku gdy Sąd Rejonowy rozpoznaje sprawę w pierwszej instancji Sąd Okręgowy jest właściwym organem rozpoznającym środki zaskarżenia od wyroków tego Sądu. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, w niektórych bowiem przypadkach środki zaskarżenia od wyroku Sądu I instancji rozpoznaje ten Sąd. Jeżeli natomiast strona nie zgadza się z orzeczeniem Sądu Okręgowego orzekającego jako Sąd pierwszej instancji przysługuje jej prawo zaskarżenia decyzji procesowej do Sądu Apelacyjnego. W Sądzie Apelacyjnym najczęściej orzekają najbardziej doświadczeni sędziowie, niejednokrotnie posiadający tytuły i stopnie naukowe z zakresu nauk prawnych. Dodatkowo elementem sądownictwa karnego jest również Sąd Najwyższy, który wykonuje zadania wskazane w ustawie.

Właściwość miejscową Sądu karnego

W przypadku właściwości miejscowej decydującym jest to, gdzie zostało popełnione przestępstwo. Wynika z tego, że co do zasady w postępowaniu karnym właściwy będzie Sąd w okręgu którego popełniono przestępstwo będące przedmiotem prawno-karnej oceny. W niektórych przypadkach jednak reguła ta nie znajduje zastosowania. Dla przykładu jeżeli przestępstwo popełniono w samolocie lub na statku właściwy będzie Sąd w okręgu, w którym znajduje się port statku powietrznego lub morskiego. Problem powstaje gdy przestępstwo zostało popełnione na większym obszarze lub w kilku miejscach obejmujących właściwością okręgów różnych Sądów. Wówczas decydującym będzie to, w okręgu którego Sądu w którym zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze jako pierwsze. Jeszcze bardziej sytuacja się komplikuje, gdyż można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa. Wówczas powinny być brane pod uwagę czynniki takie jak miejsce ujawnienia przestępstwa (np. złożenia zawiadomienia do prokuratury), miejsce ujęcia oskarżonego (zatrzymanie sprawcy przez policje), lub też miejsce zamieszkania lub pobytu oskarżonego. Jeżeli również te kryteria zawodzą sprawę rozpoznaje Sąd właściwy dla Miasta Warszawy, a dokładniej dzielnicy Śródmieścia. W postępowaniu karnym oskarżony może korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawny. Osoby takie mogą pełnić funkcje obrońcy.

Kontakt z Kancelarią

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej jako pokrzywdzony lub oskarżony zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. nasze siedziby znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus