Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania? 

Warunkowe umorzenie jest szansą dla podejrzanych i oskarżonych. Osoba przeciwko której warunkowo umorzono postępowanie nie jest bowiem uważana za skazaną i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Jest to ważne szczególnie dla osób, które ze względu na wykonywany zawód nie mogą być karane (ukaranie powodowałby utratę pracy). Ponadto osobie takiej nie wymierza się kary. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego określa art. 66 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie w przypadku gdy wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Oznacza to, że warunkowe umorzenie może nastąpić gdy stopień nasilenia złej woli sprawcy jest niewielki oraz sam czyn nie wyrządził znacznej szkody społeczeństwu, czy konkretnym jego członkom. Dodatkowo okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Należy więc stwierdzić, że w praktyce będzie konieczne przyznany się oskarżonego do winy, nie jest to jednak wymóg formalny, więc nie zawsze musi tak być. Sprawca musi być również osoba niekaraną. Jest to warunek bezwzględny i jego nie spełnienie uniemożliwia warunkowe umorzenie postępowania. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ukaranie sprawcy za przestępstwa nieumyślne. Wyjątkiem formalnym jest również to, aby zarzucane przestępstwo nie było zagrożone karą przekraczającą pięć lat pozbawienia wolności. Oznacza to, że warunkowo umoczyć nie można np., przestępstwa zabójstwa, natomiast dopuszczalne jest zastosowanie wspomnianej instytucji w stosunku do sprawcy wypadku komunikacyjnego. Dodatkowe przesłanki mają charakter nieostry, w przepisie art. 66 k.k. mówi się bowiem, że warunkowo umorzyć postępowanie karne może jeżeli postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Jest to więc przesłanka prognostyczna, Sąd udzielając warunkowego umorzenia w każdym konkretnym przypadku ocenia zasadność tej decyzji zwłaszcza pod względem funkcji prewencyjnej jaką spełnia prawo karne. Warunkowe umorzenie procedury karnej następuje na okres próby. Początkiem tego okresu jest uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tym zakresie. Okres ten trwa od roku to 3 lat w zależności od decyzji sądu. W okresie dozoru na sprawcę mogą być nałożone przewidziane w kodeksie karnym obowiązki, w szczególności obowiązek naprawienia szkody. Sprawca może również w tym okresie być oddany między innymi pod dozór kuratora lub instytucji godnej zaufania, które to podmioty będą czuwały nad budowaniem prawidłowym postaw sprawcy względem porządku prawnego.

Pomoc prawna Kancelarii

Doradzam pokrzywdzonym oraz oskarżonym w zakresie prawa karnego. Natomiast funkcje obrońcy w tych postępowaniach pełni współpracujący ze mną radca prawny. Ja natomiast reprezentuję przed sądem osoby pokrzywdzone przestępstwem. Zapraszam do mojej Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus