Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Warunkowe zawieszenie kary

Szansa dla sprawcy przestępstwa 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to instytucja prawa karnego, która daje sprawcy przestępstwa pewnego rodzaju drugą szansę. Nie każdą jednak karę można warunkowo zawiesić. Muszą zostać spełnione przede wszystkim warunki formalnoprawne, aby instytucja ta mogła znaleźć zastosowanie. Po pierwsze warunkowo zawiesić można karę pozbawienia wolności, jest to zrozumiałe gdyż jest to kara cechująca się większą dolegliwością aniżeli grzywna czy kara ograniczenia wolności. Warunkiem jest to aby kara ta była wymierzona w wymiarze krótszym niż rok. Nie można więc warunkowo zawiesić kary pozbawienia wolności w wymiarze roku i jednego miesiąca, czy też dłuższym. Kolejnym wymogiem formalnym jest aby taki sprawca nie był wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności lub skazanie takie uległo już zatarciu. Oprócz wymogów formalnych przy podjęciu decyzji o zawieszeniu wykonania kary role odgrywa również ocena sędziego w ramach swobody edycji sędziowskiej. Sąd zawieszając wykonanie kary musi określić czy taka forma reakcji karnoprawnej jest wystarczająca dla osiągnięcia wobec sprawcy niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Jeżeli stwierdzi się, że zostały spełnione zarówno przesłanki formalne jak i pozostałe warunki zawieszenia kary Sąd może, ale nie musi zawiesić wykonania kary. Decyzja należy do Sądu i to ten organ biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zawieszenia kary. W tym zakresie Sąd zgodnie z przepisami kodeksu karnego bierze pod uwagę, w szczególności to, jak sprawca zachowywał się przed popełnieniem przestępstwa (postawa sprawcy) oraz po popełnieniu czynu zabronionego będącego przedmiotem oceny karnoprawnej. Dodatkowo znaczenia mają właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz to jaki prowadzi prowadził tryb życia. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii radcowskiej.

Wyznaczenie okresu próby 

Sąd decydując się na zawieszenie wykonania kary wyznacza również okres próby, który może trwać najmniej rok, a najwięcej aż 3 lata. Termin, od którego biegnie okres próby wyznaczony jest jako dzień uprawomocnienia wyroku skazującego. W niektórych przypadkach możliwe jest, aby okres próby trwał 5 lat. Dodatkowo w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć skazanemu grzywnę. W okresie próby na skazanego Sąd może nałożyć szereg obowiązków takich jak informowanie kuratora o przebiegu okresu próby czy też przeproszenie pokrzywdzonego. Sąd obligatoryjnie ma obowiązek zarządzić wykonanie zawieszonej kary w przypadkach określonych w ustawie karnej. W niektórych natomiast sytuacjach wykonanie ww. zarządzenie jest fakultatywne, bowiem decyzja należy od uznania Sądu. Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach karnych w biurach w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus