Wina, a rozwód

Winny rozkładu pożycia małżeńskiego 

W niektórych przypadkach rozkład pożycia małżeńskiego następuje z winy jednego małżonka. Przyczynami takimi może być opuszczenie małżonka, ułożenie sobie przez jednego z małżonka życia z inną osobą lub też nawet jednorazowa zdrada. Działania powodujące winę małżonka mogą też być zarówno naganne pod względem etyczno-moralnym jak i realizować znamiona przestępstwa. Sytuacja taka następuje w szczególności w przypadku przemocy w rodzinie. Dowodami na okoliczność tego, że jeden z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego mogą być filmy, zdjęcia, czy też zeznania świadków. Warto naznaczyć, że jeżeli stroną zależy na szybkim orzeczeniu rozwodu, w szczególności na tym, aby cała sprawa skończyła się na jednej rozprawie najlepszym rozwiązaniem będzie wzajemne porozumienie małżonków o nie orzekaniu w innym rozkładu pożycia małżeńskiego.

Skutki orzeczenia o winie 

Niewątpliwie orzeczenie rozwodu z ustaleniem kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego odnosi skutki w sferze moralnej. Małżonek winny jest w pewnym sposób napiętnowany, a małżonek niewinny wyłączony z odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie o winie ma również skutki w sferze obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka nie istnieje w przypadku został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku gdy oboje z małżonków są uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego lub gdy oboje małżonkowi są uznani za niewinnych rozkładu pożycia małżeńskiego wówczas obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka powstaje tylko wówczas gdy małżonek ten znajduje się w stanie niedostatku. Natomiast małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego może żądać zapłaty alimentów od byłego małżonka winnego rozkładu pożycia małżeńskiego niezależnie od tego czy znajduje się on w stanie niedostatku. W sprawach rozwodowych usługi zawodowego zastępstwa procesowego mogą świadczyć tylko prawnicy posiadający uprawnienia adwokata lub radcy prawnego. Decyzję o rozwodzie, a tym bardziej z orzekaniem o winnym rozkładu pożycia małżeńskiego warto dokładnie przemyśleć, gdyż rodzi ona ze sobą wyjątkowo istotne skutki z punktu widzenia życia osobistego oraz rodzinnego, oraz ma wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci zrodzonych ze związku małżonków.

Kontakt z Kancelarią 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszam na wizytę w Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Radca prawny sporządzi dla Ciebie pozew o rozwód lub poprowadzi Twoją sprawę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Więcej informacji znajdziesz w kategorii prawo rodzinne, a także w zakładce rozwód.