Wspólny majątek małżonków

Modele stosunków majątkowych małżeńskich 

Pomiędzy małżonkami mogą istnieć różne modelu ukształtowania stosunków majątkowych małżeńskich. Najbardziej popularnym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest ustrój wspólności majątkowej. Jest to model ustawowy, domyślny, który znajduje zastosowanie w każdym przypadku gdy nie została pomiędzy małżonkami zawarta umowa majątkowa małżeńska i nie powstał również ustrój przymusowej rozdzielności pomiędzy małżonkami. Ustrój ustawowy sprowadza się do tego, że istnieją trzy niezależne majątki. Majątek objęty wspólnością, do którego należy pobrane wynagrodzenie za pracę oraz inne substytuty wynagrodzenia za pracę takie jak renty czy emerytury. Dodatkowo każdy z małżonków posiada swej majątek osobisty, w skład którego wchodzą w szczególności darowizny, spadki oraz inne przedmioty nabyte przed powstaniem ustroju ustawowego, czyli najczęściej przed zawarciem małżeństwa.

Majątek wspólny

Majątek wspólny jest własnością małżonków na zasadzie wspólności, inaczej zwanej współwłasnością bez udziałową. Jeżeli chodzi o majątek osobisty małżonkowie mogą co do zasady nim swobodnie rozporządzać, natomiast w przypadku majątku wspólnego ustawodawca wprowadza szereg ograniczeń, przede wszystkim określa czynności dla których potrzebna jest zgoda współmałżonka. Ciekawą również kwestią, o którą niejednokrotnie pytają Klienci jest to, czy małżonek odpowiada za długi współmałżonka z majątku wspólnego i osobistego. Sytuacja wygląda następująco. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego współmałżonka, a zgoda ta jest stwierdzona pismem wówczas Sąd wyda klauzule wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi i wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnego. Zagadnienia odpowiedzialności małżonka za zobowiązania drugiego małżonka to zagadnienie bardzo trudne i skomplikowane dlatego wymaga, aby analiza dokonana przez Adwokata lub Radcę Prawnego była dokonana w odniesieniu do indywidualnego przypadku.  

Umowa majątkowa małżeńska

Natomiast umowę majątkową małżeńską może sporządzić Notariusz, w Kancelarii Notarialnej. W Jarosławiu jest wiele Kancelarii Notarialnych, podobnie w Rzeszowie, natomiast w Przeworsku jest dwie Kancelarie Notarialne.

Porada w zakresie prawa majkowego 

Jeżeli chciałbyś uzyskać poradę w zakresie prawa majątkowego małżeńskiego odwiedź naszą kancelarię w Jarosławiu, w Rzeszowie lub Przeworsku. Radca prawny J. Orłowska-Pączek może reprezentować Twoje interesy przed Sądem, natomiast jej pracownik, specjalizujący się w prawie małżeńskim (praca dyplomowa z prawa majątkowego małżeńskiego) udzieli Ci porady prawnej w Jarosławiu, Rzeszowie bądź Przeworsku. Prawnik odpowie na Twoje pytania i rozwieje wątpliwości na temat zagadnień dotyczących odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez współmałżonka.