Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wyłudzenie kredytu

Kwalifikacja wyłudzania kredytu

W obrocie gospodarczym czasami zdarza się, że dochodzi do popełnienia czynów, które realizują znamiona przestępstwa. Jednym z rodzajów takiego przestępstwa jest tak zwane oszustwo kredytowe. Może one przybrać formę występku stypizowanego w art. 297 kodeksu karnego lub też stanowić przestępstwo oszustwa zwykłego. Najczęściej sprawca dopuszczając się tzw. oszustwa kredytowego jest oskarżony na podstawie kwalifikacji prawnej uwzględniających oba typy czynów zabronionych.

Jak zabezpieczyć się przed oszustwem? 

Przepisy te chronią wierzycieli, którzy są poszkodowani w skutek uzyskania nieprawdziwych informacji co do możliwości płatniczych dłużnika. Przy udzielaniu kredytu lub pożyczki bank lub inna instytucja finansowa w sposób bardziej lub mniej szczegółowy ustala zdolność kredytową pożyczkobiorcy, a inaczej określa jakie są potencjalne możliwości finansowe dłużnika. Wierzyciel jest bowiem co do zasady zainteresowany udzielaniem wyłącznie pożyczek i kredytów, które dłużnik będzie w stanie spłacić. Oszustwo kredytowe polega właśnie na wprowadzeniu przyszłego wierzyciela w błąd. Dla przykładu dłużnik jest osobą bezrobotną i wie, że z uwagi na ten fakt bank nie udzieli mu kredytu. Dłużnik jest świadomy faktu, że nie będzie w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki, a tym samym wierzyciel lub ubezpieczyciel kredytu poniesie szkodę. W związku z tym dłużnik postanawia, że poda nieprawdziwe informacje na temat swojej pracy. Bank oceniając zdolność kredytową opiera się na oświadczeniu potencjalnego dłużnika, w której treści dłużnik stwierdził, że pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Osoba pracująca jest dla banku wiarygodnym dłużnikiem dlatego bank postanowił jej udzielić pożyczki. Gdyby dłużnik wskazał, że jest bezrobotny bank odmówił by takiego wsparcia finansowego w formie kredytu (pożyczki). W takim przypadku dłużnik popełnił przestępstwo. W związku z tym możliwa jest sytuacja, że w przypadku gdy dłużnik nie będzie spłacał w terminie zobowiązania bank nie tylko skieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego, ale także zawiadomi prokuraturę o możliwość popełnienia występku na jego szkodę.

Dlaczego należy zawsze podawać prawdę przy ustalaniu zdolności kredytowej? 

Dlatego właśnie zawsze w oświadczeniach i innych dokumentach dołączanych do wniosku kredytowego należy bezwzględnie podawać informację zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę można również się skontaktować z adwokatem lub radcą prawnym, który udzieli porady prawnej na temat aspektów prawnych stosunku wynikającego z umowy pożyczki lub kredytu.

Zakres naszej pomocy prawnej

Nasze kancelarię znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno pokrzywdzonym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Serdecznie zapraszamy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus