Wydziedziczenie

Sprawy o wydziedziczenie 

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Na czym polega wydziedziczenie? 

Wydziedziczenie to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu pozbawienia prawa do zachowku spadkobierców ustawowych. Wbrew obiegowej opinii wydziedziczenie nie jest jedynie pozbawieniem prawa do spadku, do dziedziczenia, bowiem wystarczającym, aby skutek taki nastąpił jest pominięcie uprawnionego do dziedziczenia z ustawy w testamencie. W celu wydziedziczenia spadkodawca musi złożyć stosowne oświadczenie. Spadkodawca nie ma jednak pełnej swobody w zakresie pozbawienia uprawnionych prawa do zachowku. Oświadczenie o wydziedziczeniu będzie skuteczne tylko i wyłącznie wówczas gdy były przesłanki ku wydziedziczeniu. Przesłanki te są określone w kodeksie cywilnym w części regulującej wydziedziczenie i dotyczą negatywnych zachowań uprawnionego do zachowku, w szczególności popełnienia przez potencjalnego spadkobiercę przestępstwa przeciwko spadkodawcy, uporczywego zaniedbywania obowiązków rodzinnych czy podrobienia lub przerobienia testamentu. Nie należy utożsamiać wydziedziczenia z niegodnością dziedziczenia, która to instytucja, a odrębny charakter, a przede wszystkim nie jest uzależniona od woli spadkodawcy (z wyjątkiem przebaczenia). 

Jak wydziedziczyć spadkobiercę? 

Jeżeli chcą państwo wydziedziczyć żonę, syna lub córkę najlepiej skontaktować się z dowolnie wybranym adwokatem bądź radcą prawnym. Prawnik odpowie Państwu na pytanie czy w danej, konkretnej sytuacji zaistniały przesłanki do wydziedziczenia. Trzeba bowiem pa pętać, że w przypadku gdy przesłanki takie nie zachodzą wydziedziczenie będzie nieskutecznie, a rzekomo wydziedziczony będzie miał słuszne prawo domagać się stwierdzenia przez Sąd, że oświadczenie o wydziedziczeniu nie wywołuje skutków prawnych. Warto również podkreślić, że wydziedziczenie jest ostatecznością. W przypadku złożenia skutecznego oświadczenia u wydziedziczeniu spadkodawcą nie ma prawa do spadku, do jego dziedziczenia, ale także jest pozbawiony prawo do zachowku, a zatem pozew wydziedziczonego przeciwko spadkobiercy o zapłatę zachowku zostanie oddalony.

Brak wydziedziczenia

Możliwa jest również sytuacja, że co prawda spadkodawcą nie wydziedziczył uprawnionego do dziedziczenia z ustawy, ale nie uczynił tego bowiem nie miała takiej możliwości, w skutek choroby lub innej przeszkody. Wówczas zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego spadkobierca może podnieść w sporze przeciwko uprawnionemu do zachowku zarzut, iż domaganie się zachowku jest w tej sytuacji sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 kodeksu cywilnego. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy istniały przesłanka ku wydziedziczeniu i spadkobierca jest w stanie je udowodnić zgodnie bowiem z art. 6 kodeksu cywilnego to na pozwanym w takiej sytuacji ciąży ciężar dowodu, bowiem to on wywodzi z pewnym okoliczności faktycznych skutki prawne. Jeżeli chcieliby państwo wyjaśnić wątpliwości co do kwestii prawnych związanych z wydziedziczeniem zapraszam do Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku bądź Rzeszowie. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Polski.