Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wynagrodzenie chorobowe za część miesiąca

Niezdolność do pracy 

 W praktyce obrotu najczęściej zdarza się tak, że lekarz stwierdza, iż pracownik jest niezdolny do pracy od określonego dnia kalendarzowego. Jeżeli jest to pierwszy dzień danego miesiąca wynagrodzenie chorobowe ustala się na zasadach ogólnych. Jeżeli natomiast zwolnienie obejmuje wyłącznie część miesiąca koniecznym jest dokonanie dodatkowych obliczeń. Taka sama sytuacja może wystąpić, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego pracownik utraci prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego. Dla przykładu pracownik był niezdolny do pracy od 5 maja do 22 czerwca. W takiej sytuacji należy odrębnie obliczyć wynagrodzenie pracownika za okres choroby w miesiącu maju oraz w miesiącu czerwcu. Dodatkowo zajdzie konieczność obliczenia wynagrodzenia za część miesiąca maja i czerwca, którą pracownik przepracował.

Wysokość wynagrodzenia 

  Wysokość wynagrodzenia chorobowego określa się według rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzaniem za każdy dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje trzydziesta część podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Bez znaczenia jest tutaj fakt czy miesiąc za który przysługuje ww. wynagrodzenie ma 31, czy 30 dni. W każdym przypadku podstawę wynagrodzenia należy podzielić przez 30. Tak otrzymana kwotę należy pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy przypadającą w danym miesiącu. Istotnym jest także sposób zaokrąglania uzyskanych obliczeń. Zasadą jest, że zaokrąglenia do pełnych groszy według reguł matematycznych dokonuje się na każdym etapie obliczeń. Oznacza to, że wynagrodzenie chorobowe za okres 1 dnia musi zostać zaokrąglone do pełnych groszy. Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że w przypadku gdy 3-cia liczba po przecinku jest wyższa lub równa liczbie 5 druga liczbę po przecinku zwiększa się o 1, natomiast gdy trzecia liczba po przecinku jest mniejsza lub równa 4 drugą liczbę po przecinku pozostawia się bez zmian. Tak otrzymana kwota będzie stanowić wynagrodzenie pracownika brutto. Przy wytoczeniu pozwu roszczenie należy wskazać właśnie według wartości brutto. Jeżeli natomiast chodzi o wynagrodzenie za pozostałą część miesiąca oblicza się je poprzez odjęcie od wynagrodzenia, które przysługiwało by w danym miesiącu jeżeli pracownik by go przepracował kwoty odpowiadającej należnemu wynagrodzeniu chorobowemu, z tym zastrzeżeniem że stanowić ono będzie 100 % podstawy wymiaru. Dla przykładu pracownik co miesiąc otrzymuje z tytułu wynagrodzenia kwotę 2 000 zł. W miesiącu styczniu pracownik był uprawniony do otrzymania zapłaty kwoty 800 zł. Po uwzględni 100 % podstawy należnego zasiłku chorobowego otrzymamy kwotę 1000 zł należnego pracownikowi wynagrodzenia za przepracowana część miesiąca.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontraktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus