Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wzór odwołania od decyzji

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

(Nazwa organu odwoławczego)

(adres organu odwoławczego)

Za pośrednictwem:   

(Nazwa organu, który wydał decyzję)

(adres organu, który wydał decyzję)


Odwołujący:       

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

znak organu I instancji:  (znak organu I instancji, który znajduje się na decyzji)

Odwołanie od decyzji

Działając w imieniu mojego mocodawcy, którego pełnomocnictwo waz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej załączam do niniejszego pisma (zał. nr 2) zaskarżam w całości:

decyzję 

(nazwa organu, które wydał decyzję) 

w sprawie:

(przedmiot sprawy)

z dnia:

(data wydania decyzji)

Powyższemu rozstrzygnięciu zarzucam:

I.                   Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:        

(podaj jakie przepisy prawa materialnego naruszone zostały przez organ, który wydał decyzję)

poprzez niewłaściwe zastosowanie/ błędną wykładnie* polegającą na tym, że;

(opisz na czym polegało naruszenie) 

II.               Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.:

art. 77§ 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. poprzez: 

brak wszechstronnej oceny całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz dokonanie ustaleń faktycznych niezgodnie z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowego, które to naruszenie polegało na tym, że:

(opisz na czym polegało naruszenie)

Zarzucając powyższe wnoszę o:

uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie wniosku wszczynającego postępowanie w całości na zasadzie art. 138 §1 (w pkt 2) k. p. a.

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

Decyzja organu I instancji jest błędna, gdyż naruszone zostały przepisy prawa materialnego oraz postępowania. Organ błędnie ocenił materiał dowodowy w sprawie i dokonał wadliwych ustaleń faktycznych. 
Z uwagi na te fakty decyzja powinna być zmieniona.


(podpis odwołującego)

Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji.

  2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli organ naruszył przepis prawa materialnego poprzez błędne jest zastosowanie  słowo "wykładnię".

  3. Odwołanie składamy do organy, który wydał decyzję. To ten organ przekażę odwołanie do organu, który je rozpatrzy. W decyzji znajduje się pouczenie do jakiego organu przysługuję odwołanie. 

  4. Koniecznie podpisz odwołanie.

  5. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić odwołania możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Nasze dane kontaktowe znajdziesz tutaj

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus