Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wzór pozwu o rozwód

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Okręgowy w 

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Rodzinny i Nieletnich

(adres Sądu)

Powód:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Pozwany:

(Imię i nazwisko Twojego małżonka)

imiona rodziców: 

(Imiona rodziców Twojego małżonka)

(Adres zamieszkania Twojego małżonka)

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu (data zawarcia małżeństwa) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w (nazwa miejscowości) stwierdzonego aktem małżeństwa nr (numer znajdujący się na akcie małżeństwa) przez rozwód
 2. orzeczenie, że pozwany jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego/ nie orzekanie o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego (wybierz wariant wykreślając niewłaściwy) 
 3. ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci/ dziecka stron: (Imię i nazwisko dziecka), ur. (data urodzenia dziecka), (Imię i nazwisko dziecka), ur. (data urodzenia dziecka) przy powodzie
 4. przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej nad ww. małoletnim/ małoletnimi powodowi i ograniczenie tej władzy pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka/dzieci dotyczących wyboru szkoły, leczenia
 5. ustalenie sposobu wykonywania kontaktów pozwanego z ww. dziećmi/ dzieckiem w ten sposób, że będzie mógł je odwiedzać w każdy (dzień lub dni tygodnia) w godzinach (godziny) oraz w okresie wakacji zabierać je na okres (wpisać liczbę) tygodni, a także odwiedzać je w pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia po uprzednim ustaleniu terminu z powodem
 6. zasądzenie od pozwanego na ww. małoletnich dzieci/ dziecka alimentów w kwocie łącznej (podaj kwotę) zł płatnych do 5 każdego miesiąca z góry do rąk powoda z ustawowymi odsetkami z opóźnienie
 7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych
 8. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków/ świadka: (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka), (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka) 

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż nie utrzymują ze sobą kontaktów.

II

Strony zawarły małżeństwo. Pożycie małżeńskie układało się w następujący sposób: 

...... 

dowód nr 1:

akt małżeństwa (zał nr 2)

Nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

dowód nr 2:

przesłuchanie stron

III

Pozwany jest winny rozpadu małżeństwa. 

dowód nr 3:

zeznania świadków

IV
Strony mają (liczba dzieci) wspólnych dzieci. 
dowód nr 4:
akt/akty urodzenia dzieci/dziecka (zał. nr 3)
 
Powód na utrzymanie wspólnych dzieci /dziecka stron wydaje kwotę (kwota) zł miesięcznie.

dowód nr 5:

rachunki (zał nr 4)

Dlatego żądana kwota alimentów jest usprawiedliwiona.

Powód żąda ustalenia miejsca pobytu wspólnych dzieci/ dziecka przy powodzie i ograniczenia władzy rodzicielskiej pozwanego, gdyż to powód daje lepszą rękojmię sprawowania opieki.

(podpis powoda)


Załączniki:

 1. kserokopia pozwu i wszystkich załączników 
 2. akt małżeństwa (dow. nr 1)
 3. akt/akty urodzenia dzieci/dziecka (dow. nr 3)
 4. rachunki (dow. nr 4)
 5. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Możesz go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W punkcie nr 2 decydujesz czy chcesz, aby Sąd orzekał o winnym rozpadu małżeństwa. Jeżeli nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie wykreśl jeden z wariantów, zaś gdy chcesz, aby Sąd orzekał w tym zakresie wykreśl drugi. Pamiętaj, że Sąd nie będzie orzekał o winie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

 3. Punktu 3-6 dotyczą małżeństw, które posiadają małoletnie dzieci. Jeśli małżeństwo nie posiada dzieci lub są one dorosłe wykreśl te punkty.

 4. W pkt. 3 możesz zaproponować w jaki sposób pozwany będzie mógł widywać się z dziećmi. Możesz dowolnie ten punkt modyfikować. Jeżeli chcesz, aby to pozwany opiekował się dziećmi musisz stosowanie zmienić wzór.

 5. W przypadku, gdy nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie pkt 8 pozwu możesz wykreślić. 

 6. Pkt III uzasadnienia możesz wykreślić, jeżeli nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie.

 7. Pkt IV uzasadnienia należy wykreślić, jeżeli małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci.

 8. W uzasadnieniu opisz jak się układało pożycie małżeńskie.

 9. Do pozwu należy dołączyć załączniki, w tym po jednej kserokopii pozwu oraz dowodów, aby Sąd mógł je doręczyć pozwanemu.

 10. Załącznik nr 3 oraz 4 do pozwu należy wykreślić jeżeli małżeństwo nie posiada wspólnych, małoletnich dzieci.

 11. Koniecznie podpisz pozew.

 12. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus