Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wzór wniosku o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

WZÓR DOKUMENTU

............................, dnia …. r.

Sąd Rejonowy w ...........

Wydział Rodzinny i Nieletnich

adres: ........................................

Wnioskodawca:

Imię i Nazwisko: .............................

zam. …..

PESEL: ..

Uczestnik (drugi rodzic dziecka):

Imię i Nazwisko: .............................

Imiona rodziców: ...................

zam. …..

Małoletni, którego dotyczy postępowanie:

……..

PESEL:....

ur. dnia ....

zam. przy matce/ojcu*
*niepotrzebne skreślić

Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. wyrażenie na zasadzie art. 38 k. r. i. w zw. z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego, którego dotyczy niniejsze postępowanie.
 2. uwzględnienie wniosków dowodowych powołanych w niniejszym piśmie na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu na zasadzie art. 232 k.p.c.,
 3. zasądzenie od Uczestnika na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie 

 Wnioskodawca jest rodzicem  małoletniego, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Małoletni ten zamieszkuje z Wnioskodawcą , jednak drugi rodzic będący uczestnikiem niniejszego postępowania również posiada władzę rodzicielską. 

dowód nr 1:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (zał. nr 3)

na okoliczność, ze Wnioskodawca i Uczestnik są jego rodzicam

 Wnioskodawca zwrócił się do Uczestnika o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla ich wspólnego  dziecka, jednak Uczestnik odmówił wyrażenia tej zgody. W związku z trym faktem Wnioskodawca musi uzyskać zgodę Sądu zastępującą oświadczenie Uczestnika. Dziecko ma prawo posiadać paszport i wyjechać za granice, chociażby, w celach turystycznych.

Informacja o próbach mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania niniejszego sporu:

 Rodzice dziecka  próbowały dojść do porozumienia jednak to się nie udało.


.....................................................
podpis Wnioskodawcy


Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników,
 2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dow. nr 1).

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli dziecko mieszka z matką należy wykreślić słowo  "ojca".

 3. Wnioskodawca może przytoczyć  także inne dowody i okoliczności  uzasadniające posiadanie przez dziecko paszportu. 

 4. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

 5. Wniosek należy przesłać do Sądu Rejonowego, w okręgu, w którym dziecko zamieszkuje. 

 6. Koniecznie podpisz Wniosek.

 7. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus