Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wznowienie postępowania administracyjnego

Istota wznowienia postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjnie podobnie jak postępowanie cywilne może zostać w niektórych przypadkach wznowione. Wznowienie postępowanie dotyczy postępowań administracyjnych, które zostały prawomocnie zakończone. W przeciwnym przypadku istnieje możliwość zaskarżenia takich rozstrzygnięć korzystając ze zwyczajnych środków odwoławczych. Sam fakt, że organ procesowy w sposób błędnie ocenił zgromadzony materiał dowodowy lub zgromadził ten materiał w sposób niewystarczający nie stanowi podstawy wznowienia podobnie jak błędna interpretacja przez organ przepisów prawa.

Przesłanki wznowienia postępowania

Kodeks postępowania administracyjnego w sposób enumeratywny wylicza przesłanki wznowienia postępowania. Oznacza to, że przedmiotowy katalog jest zamknięty i nie ma możliwości, aby skutecznie oprzeć wniosek o wznowienie o inne przesłanki. Do okoliczności stanowiących podstawę wznowienia postępowania należy, w szczególności sytuacja gdy decyzja została wydana w wyniku popełnienia przestępstwa. Dla przykładu jeżeli pracownik administracji publicznej otrzymał korzyść majątkową w zamian za przygotowanie decyzji uwzględniającej żądanie strony należy jak najszybciej usunąć taką decyzję z obrotu prawnego, a właściwym trybem w tym przypadku będzie wznowienie postępowania administracyjnego. Podobnie jest w przypadku gdy dowody na podstawie których organ oparł treść swojego rozstrzygnięcia okazały się fałszywe. Dla przykładu organ ustalił, że osoba posiada prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie na podstawie przedłożonej karty ewakuacyjnej. W dalszej kolejności, już po wydaniu prawomocnej decyzji okazała się że ww. dokument został podrobiony. W tej sytuacji wznowienie postępowania w sprawie będzie zasadne. Przepisy nie wymagają w każdym przypadku aby fakt popełnienia przestępstwa, czy podrobienia dokumentu był stwierdzony prawomocnym wyrokiem Sądu, aby wznowienie postępowania stało się możliwe. W tym przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w art. 145 wymieniają także inne podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie. Skargę o wznowienie postępowania w sprawie administracyjnego może w imieniu zainteresowanego podmiotu sporządzić i wnieść prawnik taki jak adwokat lub radca prawny.

Pomoc zawodowego zastępcy procesowego

Przy wznowieniu postępowania bardzo ważne jest zachowanie ustawowych terminów. Możliwość wznowienia postępowania na podstawie niektórych zarzutów jest ograniczona ściśle określonym terminem. Kancelaria, na stronie której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy w sprawach administracyjnych w celu ochrony słusznych interesów obywateli.


Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus