Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Kiedy wydawane jest zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska może być ograniczona, zawieszona, a także rodzic dziecka może być jej całkowicie pozbawiony. Decyzję dotyczącą ograniczenia, zawieszenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej podejmuje Sąd. Może się jednak zdarzyć, że wydaniu prawomocnego orzeczenia Sąd zmieni zasady sprawowania władzy rodzicielskiej wydając nowe orzeczenie. W związku z tym faktem, w celu wykazania uprawionych do wykonywania władzy rodzicielskiej nie jest wystarczające przedłożenie prawomocnego orzeczenia Sądu, ale konieczne jest dodatkowo przedłożenie zaświadczenia, że orzeczenie to nie zostało zmienione, np. władza rodzicielska nie została przywrócona po jej zawieszeniu.

Kiedy może być potrzebne zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

Zaświadczenie takie może być potrzebne, gdy rodzic dziecka będzie chciał dokonać w jego imieniu czynności prawnej lub załatwiać sprawę urzędową. Zaświadczenie takie będzie niezbędne, w sytuacji gdy rodzic chciałby wyrobić dla dziecka paszport, a nie dysponuje zgodą drugiego rodzica wyrażoną we właściwej formie, a jednocześnie rodzic, którego brak zgody jest przeszkodą do wyrobienia paszportu nie dysponuje władzą rodzicielską z powodu jej zawieszenia, pozbawienia lub ograniczenia. Podobnie sytuacja kształtuje się, gdy jeden z rodziców chciałby zmienić dziecku imię lub nazwisko w trybie administracyjnym.

Jak uzyskać zaświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej?

W celu wydania zaświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego, właściwego według miejsca zamieszkania dziecka wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty Kancelaryjnej w kwocie 20 zł i podać adres Wnioskodawcy, na który należy przesłać sporządzone zaświadczenie. Opłatę sądową można wnieść w kasie Sądu lub przelewem bankowym na rachunek Sądu wskazany na jego stronie internetowej oraz BIP.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia zależy od wielu czynników, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. W niektórych Sądach czas oczekiwania może wynosić kilka tygodni, w innych nawet kilka miesięcy. Zwykle czas oczekiwania jest dłuższy w okresach urlopowych, takich jak święta, ferie zimowe oraz wakacje. Pandemia i duże obciążenie Sądów również wpłynęły na dłuższy czas oczekiwania.

Czy można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia przez pełnomocnika?

Tak, można upoważnić do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz jego odbioru adwokata lub radcę prawnego, ewentualnie członka najbliższej rodziny, np. małżonka, brata, siostrę, pełnoletnie dziecko lub rodzica.

Czy Sąd może odmówić wydanie zaświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej?

Sąd odmówi wydanie zaświadczenia o władzy rodzicielskiej, jeżeli zwróci się o nie osoba inna niz rodzic dziecka, a nie będzie posiadać stosownego upoważnienia lub nie wykaże interesu prawnego w uzyskaniu tego zaświadczenia.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli nie możesz samodzielnie uzyskać zaświadczenia z Sądu możemy zrobić to za Ciebie. Załatwimy wszelkie formalności na podstawie udzielonego pełnomocnika, a gotowe zaświadczenie prześlemy na wskazany adres lub będziesz mógł je odebrać osobiście w jednej z naszych Kancelarii. Jeżeli zaświadczenie jest potrzebne w sprawie, którą dla Ciebie prowadzimy wykonamy jego poświadczoną kopie, a Tobie zwrócimy orginał, który może jeszcze być potrzebny. Na samym początku będziesz poinformowany, ile będzie kosztować usługa, gdyż pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, a nie godzinowe, w przypadku zwiększenia nakładu pracy nie zostaniesz więc obciążony dodatkowymi kosztami, o których nie zostałeś poinformowany na początku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus