Zachowek

Sprawy o zachowek

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Czym jest zachowek? 

Zachowek jest to instytucja prawa cywilnego, której celem jest łagodzenie negatywnych skutków związanych z ze swobodną wolą spadkodawcy. Instytucja ta czyni zadość zasadą i obowiązki moralny, jakie ciążą na spadkodawcy względem najbliższej rodziny. Pozostawienie całkowitej swobody w zakresie rozrządzania swoim majątkiem do śmierci mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia dzieci, czy żony spadkodawcy co byłoby niesprawiedliwością społeczną. Prawo do zachowku aktualizuje się zarówno przy dziedziczeniu testamentowym jak i dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli chodzi o dziedziczenie testamentowe sytuacja jest prosta.

Zachowek, w przypadku testamentu  

Jeżeli spadkodawca sporządził testament, w którym całkowicie lub częściowo wyłączył spadkobierców ustawowych od dziedziczenia należy im się zachowek. W przypadku dziedziczenia ustawowego również może powstać roszczenie o zapłatę zachowku. Sytuacja taka ma miejsce gdy co prawda spadkodawca nie sporządził testamentu, ale za życia rozporządził swoim majątkiem w taki sposób, iż nastąpił skutek podobny jak przy dziedziczeniu testamentowym. Warto bowiem pamiętać, że darowizny poczynione przez spadkodawcę bezterminowo wliczają się na schedę spadkową. W przypadku natomiast darowizn na rzecz osób nie uprawnionych do dziedziczenia ustawodawca wprowadza zasadę, że nie wliczają się na schedę spadkową darowizny poczynione wcześniej niż przed dziesięcioma laty od otwarcia spadku. Zachowek nie jest częścią spadku, a jedynie roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wartości zachowku.

Roszczenie o uzupełnienie zachowku 

Możliwe jest również uzupełnienie zachowku, gdy co prawda potencjalny spadkobierca ustawowy otrzymał w drodze darowizny, dziedziczenia, zapisu zwykłego bądź testamentowego jakiś składnik majątku, a jego wartość nie odpowiada w pełnym zakresie wartości należnego zachowku. O zapłatę zachowku należy zwrócić się do spadkobiercy, jeżeli dobrowolnie spadkobierca nie wypłaci należnego zachowku należy skierować sprawę na drogę powództwa cywilnego. Na tym etapie wskazane jest aby korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Prawnik przygotuje stosowny pozew i będzie nas reprezentował w Sądzie. Jeżeli mieszkamy w okolicach miasta Jarosław, Rzeszów albo Przeworsk dobrze jest wybrać Kancelarię adwokacką lub Kancelarię radcowską w Jarosławiu, Przeworsku bądź Rzeszowie. Dzięki wybraniu Kancelarii prawnej blisko swojego miasta bądź miejscowości możemy umówić się na osobiste spotkanie z wybranym radcą prawnym bądź adwokatem. Sprawy o zachowek są skomplikowane, zwłaszcza z uwagi na kwestie związane z oszacowaniem majątku spadkowego.