Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zadania zlecone Gminy

Zadania własne i zlecone Gminy

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego umiejscowiona w strukturze administracji publicznej na najniższym szczeblu jest przede wszystkim zobowiązana i uprawniona do wykonywania zadań własnych. Z uwagi jednak na fakt, że Gmina dysponuje strukturą organizacyjną jaką jest urząd Gminy ustawodawca powierza jej także, wykonywanie niektórych zadań zleconych przez organy administracji rządowej.  Jest to korzystne zwłaszcza dla obywateli, gdyż mogą oni załatwić swoje sprawy bardzo szybko zwłaszcza gdy Urząd Gminy jest zlokalizowany blisko mieszkańców. Zadanie te mogą być powierzone jednostce samorządu terytorialnego na podstawie ustawy lub też w drodze porozumienia. Porozumienia takie wymagają zgody obu stron stosunku prawnego. Porozumienia takie są zawierane w celu realizacji zadań publicznych. Gmina może również partycypować w realizacji zadań, które należą do obowiązków innych jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienia te mogą generować konflikty i innego rodzaju spory, a w takim przypadku właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Administracyjny. Dotyczy to sytuacji gdy spór dotyczy roszczeń majątkowych. W takim przypadku Gmina jest reprezentowana co do zasady przez radcę prawnego lub adwokata zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.  Dla przykładu Gmina może dofinansować budowę drogi powiatowej znajdującej się na terenie danej Gminy.  W przypadku wykonywania przez gminę zadań zleconych powinna ona otrzymać na ten cel stosowną dotację celową.

Najważniejsze zadania zlecone Gminy

Do jednych z najważniejszych zadań zleconych Gminy należy przeprowadzanie wyborów samorządowych, ogólnopolskich, a także referendum. Jest to zrozumiałe, gdyż to właśnie Gmina ma możliwość zorganizowania odpowiedniej bazy lokalowej oraz stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Gmina zajmuje się również w zakresie zadań zleconych sprawach dotyczącymi wydawania, wymieniania, czy też unieważniania dowodów osobistych.  Gmina w zakresie wykonywania zadań zleconych podlega nadzorowi Wojewody. Jest to zrozumiałe, gdyż zadania te są finansowane przez administrację rządową. W przypadku opóźnienia w płatności tego rodzaju dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te ustala się w wysokości właściwej dla zobowiązań podatkowych.

Zakres pomocy Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze z Gmina zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie. W przypadku gdy Gmina uchyla się od wykonywania obowiązków w zakresie wykonywania zadań zleconych istnieje możliwość zaskarżenia tej bezczynności w trybie administracyjnym.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus