Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zajęcie udziałów w spółce zoo

Postępowanie egzekucyjne, a udziały w spółce 

 Postępowanie egzekucyjne ma prowadzić do zaspokojenia wierzyciela wszelkimi dostępnymi w granicach prawa środkami. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zezwalają na zajęcie w toku prowadzonej egzekucji udziałów w spółce. Dotyczy to wyłącznie udziałów w spółce kapitałowej, czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej. W tym drugim przypadku chodzi oczywiście o akcje. W spółkach osobowych możliwe jest wyłącznie zajęcie tylko niektórych praw przysługujących wspólnikowi, np. prawa do udziału w zyskach. Podobne regulację dotyczą postępowania egzekucyjnego w administracji (np. egzekucji zaległych należności podatkowych).

Jak wygląda egzekucja z udziałów w spółce? 

  Egzekucja z udziałów w spółce zoo następuje poprzez ich zajęcie. Informacja o zajęcie przyjmowana jest w drodze postanowienia do akt rejestrowych przez Sąd. Komornik o fakcie zajęcia informuje wierzyciela oraz dłużnika, a także samą spółkę informując, że wszelkie świadczenia należne od spółki na rzecz dłużnika należy przekazywać bezpośrednio komornikowi lub umieścić w depozycie sądowym. Oczywiście zajęcie nie ma wpływu na wykonywanie przez dłużnika uprawnień korporacyjnych przysługujący względem spółki (np. prawo do glosowania na Zgromadzeniu Wspólników). Jeżeli w dalszym ciągu dłużnik nie zaspokoi w całości roszenia wierzyciela lub nie uda się ich zaspokoić z zysków (dywidendy) należnych dłużnikowi od spółki to wówczas może dojść do sprzedania tych udziałów. Decyzję taką należy podjąć wówczas, gdy nie jest możliwe zaspokojenie wierzytelności z bieżących świadczeń należnych dłużnikowi z tytułu udziału w spółce. W pierwszej kolejności Komornik może pokonać sprzedaży udziałów z wolnej ręki. Warunkiem jest jednak to, aby cena sprzedaży nie była niższa niż 75 procent wartości oszacowania. Ma to zabezpieczy zarówno interesy dłużnika jak i wierzyciela. Co do zasady koniecznym będzie zatem powołanie biegłego w celu określenia wartości udziałów. Chodzi tutaj o wartość rzeczywistą, a nie nominalną wyrażoną w udziale w kapitale zakładowym. Jeżeli organowi egzekucyjnemu nie uda się dokonać sprzedaży z wolnej reki to wówczas przeprowadzi licytację komorniczą. W niektórych przypadkach to sama spółka wskazuje kandydata na nabywcę udziałów (gdy umowa spółki wprowadza ograniczenia w zakresie zbycia udziałów). W takim przypadku udziały sprzedane tej osobie pod warunkiem, że cena nabycie nie będzie niższa niż 3/4 sumy oszacowania udziałów. W postępowaniach tych zarówno dłużnik jak i wierzyciel mogą być reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego (prawników z pełnymi uprawnieniami).

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się także obsługą prawną spółek prawa handlowego. Podmioty gospodarcze w związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności bardzo często potrzebują pomocy prawnej.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus