Zakładanie spółki zoo w systemie s-24

Założenie spółki bez udziału notariusza 

Od kilku lat założenie spółki zoo nie wymaga już udziału notariusza. Nie jest konieczne ustanowienie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego lub zawarcie umowy spółki zoo w tej formie. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Wiele firm oferuje zakładanie spółki zoo. W tym przypadku najlepiej jednak skorzystać z usług radcy prawnego, lub adwokata. Przede wszystkim jest to korzystne ze względu na fakt, iż tylko zawodowy zastępca procesowy, członek korporacji prawniczej może działać jako nasz pełnomocnik w procedurze rejestrowej. Tylko ten podmiot co do zasady może przeprowadzić postępowanie rejestracyjne w naszym umieniu i załatwić wszystkie formalności. Wystarczy, że wspólnicy spółki zoo udzielą pełnomocnictwa w formie pisemnej adwokatowi lub radcy prawnego.

Oferta Kancelarii, w zakresie obsługi KRS 

Nasza Kancelaria oferuje również zawarcie umowy spółki zoo korzystając z wzorca takiej umowy udostępnionego w systemie s-24. Zakładaniem spółek zoo zajmuje się większość Kancelarii adwokackich i radcowskich. Wówczas każdy wspólnik zawiera umowę za pośrednictwem własnego pełnomocnika, a następnie jeden z pełnomocników posiadający uprawienia adwokata lub radcy prawnego składa wniosek o rejestrację spółki zoo w KRS za pośrednictwem systemu s-24. Cała procedura trwa zwykle do 48 godzin od otrzymania niezbędnych pełnomocnictw. Kompleksowa usługa polegająca na założeniu spółki w tym systemie to zwykle koszt 1 200 zł netto, gdyż ta kwota stanowi minimalną stawkę z Rozporządzeń regulujących minimalne wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych. Dodatkowo należy doliczyć opłatę sądową za wpis (250 zł) i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), a także niewielki (0,5 % kapitału zakładowego) podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty manipulacyjne.

Jak założyć spółkę zoo przez Internet w systemie s-24? 

Założenie spółki zoo w systemie s-24 jest zadaniem stosunkowo łatwym, nie mniej jednak nie budzi wątpliwości, że większość przedsiębiorców powierza to zadanie profesjonalnym prawnikom posiadającym odpowiednią wiedzę. Założyć spółkę zoo w ten sposób czy to samodzielnie, czy to przez pełnomocnika może zarówno obywatel Polski, jak i legalnie przebywający na terenie Polski Cudzoziemiec. Na początku funkcjonowania systemu s-24 koniecznym było honorowanie się przez osobę, czy osoby zakładające spółkę zoo w systemie s-24 numerem PESEL. Aktualnie nie ma tego wymogu, dlatego nie ma żadnym przeszkód, aby spółkę zoo korzystając z wzorca umowy założyć za pośrednictwem Internetu Cudzoziemiec.

Kontakt z Kancelarią

Aktualnie znajdujesz się na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej Paczek. Więcej artykułów dotyczących prawa handlowego, w szczególności zakładania spółkę znajdziesz tutaj.