Zakaz prowadzenia pojazdów

  Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych to jednej z najczęściej stosownych środków karnych. Bez wątpienia pełni on funkcje w zakresie prewencji indywidualnej, jego celem jest bowiem nie tylko zapobieżenie, ale wręcz uniemożliwienie sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ponowne popełnienie przestępstwa tego rodzaju. Podstawowym warunkiem zastosowania tego środka karnego jest to, aby sprawca został skazany na przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jako uczestnik ruchu. Dodatkowo Sąd musi stwierdzić że prowadzenie pojazdu przez taką osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Co do zasady zastosowanie tego środka karnego ma charakter fakultatywny, w niektórych jednak przypadkach. Sąd nie ma swobody w tym zakresie i obligatoryjny musi zastosować ten środek. Oczywiście w przypadku niespełnienia przesłanek, o którym mowa w pierwszym akapicie lub spełnienia przesłanek szczególnych nie można orzec zakazu prowadzenia pojazdów jako środka karnego. obligatoryjnie.

  Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub zakaz prowadzenia pojazdów w ogólności jeżeli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jako uczestnik ruchu znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia takiego jak katastrofa w ruchu lądowym, czy sprawdzenie niebezpieczeństwa takiej katastrofy, a także wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia. Natomiast stan nietrzeźwość zgodnie z definicja zawarta w kodeksie karnym jest to sytuacja w której zawartość alkoholu we krwi sprawcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza sprawcy przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W takim przypadku Sąd musi orzec ten środek karny na okres trzech lat lub więcej. Jeżeli sprawca był już skazany za spowodowanie katastrof w ruchu lądowym lub wypadku, których następstwem była śmierć lub inny ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia Sąd orzeka ten zakaz dożywotnio. W taki przypadkach Sąd może jednak odstąpić od orzeczenia takiego środka karnego w wymiarze dożywotnim w przypadku gdy zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

  W Kancelarii Radcy Prawnego można osoby pokrzywdzone praz skazane mogą uzyskać niezbędne informację na temat obowiązujących przepisów prawa karnego. Ceny za świadczenie usług prawnych przez radców prawnych w sprawach karnych określa rozporządzenie, które znajdziesz tutaj.