Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zarząd spółki zoo

Charakter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka jest osobą prawną. W przeciwieństwie do osoby fizycznej osoba prawna jako pewnego rodzaju fikcja prawna nie ma naturalnych możliwości samodzielnego działania. Za spółkę działają jej organy, które nie pełnią jednak funkcji jej pełnomocników działają one bowiem jako spółka (przedstawicielstwo bezpośrednie), a nie jako jej przedstawiciele pośredni, np. reprezentujący spółkę w postępowaniu prowadzonym przed Sądem adwokat lub radca prawny. Organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz jest zarząd spółki, który musi być obligatoryjnie powołany w każdej spółce zoo. Członkami zarządu mogą być wspólnicy spółki, ale także osoby trzecie. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby zarząd spółki był jednoosobowy, a nawet temu aby jedyny wspólnik spółki zoo był jej prezesem i jedynym członkiem zarządu. Członków zarządu wybiera zgromadzenie wspólników lub jedyny wspólnik w przypadku spółki jednoosobowej. Umowa spółki może również przewidywać, że to rada nadzorcza, a nie zgromadzenie wspólników powołuje członków lub członka ww. organu.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu 

Mandat członka zarządu wygasa w przypadkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Sytuację te są związane zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności spółki. Mandat taki wygasa z przyczyn oczywistych również w przypadku śmierci czy rezygnacji uprawnionego do pełnionej funkcji. W każdym czasie zgromadzenie wspólników może również w drodze uchwały zdecydować o odwołaniu członka zarządu. Dotyczy to jednak wyłącznie pozbawienie go funkcji członka zarządu, a nie rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której członek zarządu wykonywał odpłatnie swoje obowiązki. Członek zarządu może być zatrudniony przez spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Najczęściej w obrocie gospodarczym osoby takie podpisują kontrakt menadżerski czyli wykonują pracę na podstawie tzw. „samozatrudnienia”, dzięki czemu mogą opłacać niższe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zasady działania przez członków zarządu 

Zasady reprezentacji spółki zoo przez członków zarządu określa umowa lub akt założycielski spółki w przypadku jednoosobowej spółki zoo. Jeżeli w tych dokumentach nie poruszono tej kwestii obowiązuje reprezentacja łączna. Polega to na tym, że skuteczne oświadczenie woli w imieniu spółki może złożyć dwóch członków zarządu łącznie, jednak nie wymaga się aby oświadczenia te zostały złożone jednocześnie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Tutaj znajdziesz zakładkę prawo handlowe.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus