Zasady dziedziczenia ustawowego

Zasady dziedziczenia ustawowego 

W przypadku gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu następuje dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że powołane do spadku są osoby wymienione w kodeksie cywilny w dziale spadki. W pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą jego dzieci oraz małżonek. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to dzieci zrodzone w związku małżeńskim (dawne systemy prawne niejednokrotnie wykluczały z dziedziczenia nieślubne dzieci). Do spadku nie jest natomiast uprawniony były małżonek spadkodawcy. Udział małżonka spadkodawcy i jego dzieci jest równy. Oznacza to, że jeżeli spadkodawca pozostawił trójkę dzieci i małżonka, każdy ze spadkobierców nabywa 1/4 udziału w spadku. Udział małżonka nie może być jednak niższy niż 1/4 spadku. Dla przykładu jeżeli spadkodawca pozostawił 5 dzieci udział małżonka wynosi 1/4 spadku, natomiast 3/4 spadku dzielone jest na równo pomiędzy dzieci.

Powołani do spadku w dalszej kolejności

Jeżeli osoba powołana do spadku będąca dzieckiem spadkodawcy w pierwszej kolejności nie dożyła otwarcia spadku lub odrzuciła spadek to udział, który jej przysługiwał są powołane jej dzieci, a w dalszej kolejności następni zstępni. Jeżeli natomiast spadkodawca nie ma dzieci do dziedziczenia powołani są obok małżonka rodzice spadkodawcy. Udział małżonka w tym przypadku wynosi 1/2 spadku, natomiast rodziców po 1/4 spadku, chyba że ojcostwo lub macierzyństwo spadkodawcy nie zostało ustalone (np. ojciec nieznany) to w takim przypadku jedynemu ustalonemu rodzicowi przypada połowa spadku. Jeżeli natomiast rodzice spadkodawcy nie dożyli jego śmierci do ich udziału powołane jest rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych. W taki przypadku dziedziczą oni obok małżonka, a w przypadku ich śmierci przed otwarciem spadku bądź odrzucenia spadku udział przechodzi na ich zstępnych.  Jeżeli rodzice spadkodawcy nie żyją a spadkodawca nie miał rodzeństwa oraz dzieci cały spadek przypada małżonkowi. Jeżeli natomiast spadkodawca nie pozostawił nikogo z wymienionego wyżej kręgu do spadku powołani są dziadkowie spadkodawcy, a w dalszej kolejności dziedziczą zstępni dziadków. W ostatniemu kolejności do spadku powołana jest Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku gdy nie da się ustalić tego miejsca Skarb Państwa. W razie wątpliwości można skonsultować się z prawnikiem, w tym adwokatem lub radca prawnym.

Pomoc w sprawach spadkowych i majątkowych

W swoje praktyce zajmuje się prawem spadkowym. Sprawy spadkowe co do zasady nie należą to bardzo skomplikowanych. Jeżeli chcesz uzyskać poradę z zakresu kolejności dziedziczenia zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Informację kontaktowe znajdziesz tutaj.