Zasady etyki radcy prawnego oraz adwokata

Radca prawny jako zawód zaufania publicznego 

Zawód zawodowego zastępcy procesowego jest uważany za zawód zaufania publicznego, gdyż jego zadaniem jest również ochrona interesu publicznego. W doktrynie istnieje jednak również odmienny pogląd, który stanowi, iż zawodowy prawnik jako reprezentant jednej ze stron postępowania nie może być uważany za zawód zaufania publicznego. Niezależnie od tych rozważań należy podnieść, że zarówno zawód radcy prawnego jak i adwokata podlega ścisłym regulacją. Chociaż zgodnie z obowiązującym prawem świadczenie usług prawnych nie jest zastrzeżone wyłącznie dla adwokatów i radców prawnych to nie budzi wątpliwości ze skorzystanie z usług prawników należących do korporacji zapewnia ochronę interesów strony w najwyższym stopniu. Oprócz wymogów kwalifikacyjnych dotyczących poziomu wiedzy (ukończenie studiów prawniczych, aplikacji lub zwolnienie z obowiązku odbycia aplikacji dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz zdania stosowanego egzaminu zawodowego), które są niezbędne do wykonywania ww. profesji konieczne jest spełnienie wymogów natury etycznej. Zgodnie z ustawami korporacyjnymi na listę adwokatów i radców prawnych mogę być wpisane wyłącznie osoby cechujące się nieskazitelnym charakterem. Przejawem dążenia do zachowania wysokich standardów adwokatury oraz radców prawnych jest obowiązywanie kodeksów etyki zawodowej, odrębnych dla każdej z profesji.

Zasady zawarte w kodeksach etyki 

W kodeksach etyki zawodowych zastępców procesowych znajdują się zasady, które mają z jednej strony chronić godność wykonywanych zawodów prawniczych, z drugiej zaś strony służą zabezpieczeniu interesów podmiotów, które korzystają z usług prawnych. Wyżej wymienione kodeksy etyki są uchwalane przez organy samorządów prawniczych. Naruszenie przez prawnika korporacyjnego tych zasad może skutkować pociągnięciem go odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przede wszystkim pełnomocnik będący adwokatem lub radca prawnych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która obowiązuje również pracowników jego kancelarii, w tym innych prawników, sekretarki, inny personel pomocniczy. W kodeksie etyki znajdują się również regulację w sprawie konfliktów interesów, które zabraniają prawnikowi udzielania pomocy prawnej, w sprawie w której udzielono takiej pomocy drugiej stronie. Kolejnym zagadnieniem podlegającym regulacją są warunki ustalania wynagrodzenie należnego z tytułu wykonanych usług prawnych, a także stosunków pomiędzy samymi radcami prawnymi oraz adwokatami. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem kodeksów etyki obowiązujących radców prawnych oraz adwokatów. Aktualnie znajdujesz się na blogu Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.