Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Zasady postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego 

Postępowanie administracyjne kieruje się zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Przede wszystkim organ administracji musi działać na podstawie prawa, nie może go również tłumaczyć fakt nieznajomości przepisów prawa. Kolejną zasadą procedury administracyjnej jest to, że w przeciwieństwie do procedury cywilnej organ orzekający co do zasady działa również z urzędu. Oznacza to, że organ uwzględnia zarzuty i słuszne interesy strony nawet jeżeli ona sama nie wykazuje aktywność w tym zakresie. Nie oznacza to, że udział strony w postępowaniu musi być bierny, wręcz przeciwnie jednostka administracji powinna prowadzić postępowanie w taki sposób, który buduje zaufanie do obywateli, w szczególności organ nie powinien wprowadzać uczestników w błąd co do treści prawa. Z zasadą tą jest związany obowiązek informowania stron o wszelkich okolicznościach o charakterze prawnym lub faktycznym, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Ważną zasadą, rzadko przestrzeganą w polskim porządku prawnym jest zasada szybkości postępowania. Z praktyki wynika, że organy administracji rzadko załatwiają sprawy w ustawowych terminach. Sprawy które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, np. wydawanie zaświadczeń powinny być załatwiona niezwłocznie. Powodem niezachowania terminu nie może być brak znajomości przepisów prawa przez pracowników administracji lub nawet choroba lub urlop pracownika (w takim przypadku powinien on bowiem zostać zastąpiony). Wszelkie sprawy powinny zostać załatwione w formie pisemnej. Chodzi tu zarówno o tradycyjna formę pisemną oraz formę elektroniczną. Prawomocne decyzje administracyjne są ostateczne, a ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie (postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej).W tych sprawach warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Odwołania od decyzji 

Z punktu widzenia interesów strony niezadowolonej z treści decyzji administracyjnej ważna jest zasada dwuinstancyjności postępowania. Oznacza to, że od nieprawomocnej decyzji organu można wnieść środek zaskarżenia. Termin wniesienia takiego środka wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia doręczeni decyzji organu I instancji. Kontrolę prawidłowości działań administracji sprawuje zarówno prokuratura jak i sądownictwo administracyjne. W swojej praktyce mec. Orłowska-Paczek zajmuje się zarówno obsługą podmiotów administracji rządowej, jak i reprezentacją stron postępowania administracyjnego. W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego upoważniające do reprezentacji przed organami administracji oraz sądami.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus