Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zasady postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego 

Postępowanie administracyjne kieruje się zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Przede wszystkim organ administracji musi działać na podstawie prawa, nie może go również tłumaczyć fakt nieznajomości przepisów prawa. Kolejną zasadą procedury administracyjnej jest to, że w przeciwieństwie do procedury cywilnej organ orzekający co do zasady działa również z urzędu. Oznacza to, że organ uwzględnia zarzuty i słuszne interesy strony nawet jeżeli ona sama nie wykazuje aktywność w tym zakresie. Nie oznacza to, że udział strony w postępowaniu musi być bierny, wręcz przeciwnie jednostka administracji powinna prowadzić postępowanie w taki sposób, który buduje zaufanie do obywateli, w szczególności organ nie powinien wprowadzać uczestników w błąd co do treści prawa. Z zasadą tą jest związany obowiązek informowania stron o wszelkich okolicznościach o charakterze prawnym lub faktycznym, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Ważną zasadą, rzadko przestrzeganą w polskim porządku prawnym jest zasada szybkości postępowania. Z praktyki wynika, że organy administracji rzadko załatwiają sprawy w ustawowych terminach. Sprawy które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, np. wydawanie zaświadczeń powinny być załatwiona niezwłocznie. Powodem niezachowania terminu nie może być brak znajomości przepisów prawa przez pracowników administracji lub nawet choroba lub urlop pracownika (w takim przypadku powinien on bowiem zostać zastąpiony). Wszelkie sprawy powinny zostać załatwione w formie pisemnej. Chodzi tu zarówno o tradycyjna formę pisemną oraz formę elektroniczną. Prawomocne decyzje administracyjne są ostateczne, a ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie (postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej).W tych sprawach warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Odwołania od decyzji 

Z punktu widzenia interesów strony niezadowolonej z treści decyzji administracyjnej ważna jest zasada dwuinstancyjności postępowania. Oznacza to, że od nieprawomocnej decyzji organu można wnieść środek zaskarżenia. Termin wniesienia takiego środka wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia doręczeni decyzji organu I instancji. Kontrolę prawidłowości działań administracji sprawuje zarówno prokuratura jak i sądownictwo administracyjne. W swojej praktyce mec. Orłowska-Paczek zajmuje się zarówno obsługą podmiotów administracji rządowej, jak i reprezentacją stron postępowania administracyjnego. W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego upoważniające do reprezentacji przed organami administracji oraz sądami.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus