Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Kiedy może nastąpić zatrzymanie prawa jazdy?

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy może nastąpić w trybie administracyjnym lub w trybie postępowania karnego lub karno-wykroczeniowego. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie administracyjnym podejmuje Starosta, natomiast zatrzymanie dokumentu prawa jazdy jest czynność faktyczna leżąca w kompetencji policji. Czynność policji nie jest jednak równoznaczna z utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów, skutkuje jedynie pozbawieniem blankietu prawa jazdy.  Zatrzymanie prawa jazdy w tym trybie następuje z uwagi na znaczne przekroczenie przez kierowcę prędkości (50 km). Niezależnie od tego możemy nie przyjąć bądź odwołać się od mandatu nałożonego przez policję wówczas sprawę rozpatrzy niezawisły Sąd. Starosta jest wówczas związany decyzją Sądu co do faktu popełnienia wykroczenia polegającego na kwalifikowanym przekroczeniu prędkości. Pozbawienie prawa jazdy w tej procedurze jest instytucją nową, niedawno wprowadzoną do systemu prawnego. W kwestii regulacji dotyczącej tego zakresu wypowiadał się Trybunał Konstytucyjne stwierdzając, że zatrzymanie prawa jazdy w tym trybie jest zgodne z ustawą zasadniczą.

Zatrzymanie prawa jazdy, w związku z popełnianiem przestępstwa 

Zatrzymanie prawa jazdy może również nastąpić w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia drogowego, w szczególności jazdą pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, wypadku komunikacyjnego, a także stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym.  W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego decydującą granicą kwalifikującą dane zachowanie jako przestępstwo lub wykroczenie jest stężenie alkoholu we krwi sprawcy.  Faktycznego zatrzymanie prawa jazdy może dokonać policja, natomiast środek zapobiegawczy w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nakłada prokurator lub Sąd. Środek zapobiegawczy ma na celu zabezpieczenie postępowania oraz uniemożliwienie podejrzanemu, aby ponownie popełnił przestępstwo. Jeżeli sprawstwo i wina zostanie oskarżonemu udowodniona Sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny.

Pomoc radcy prawnego lub adwokata 

Jeżeli zostałeś pozbawiony dokumentu prawa jazdy, wydano przeciwko Tobie zakaz prowadzenia pojazdów w trybie administracyjnym za przekroczenie prędkości lub gdy zastosowano wobec Ciebie środek zapobiegawczy polegający na zakazie prowadzenia pojazdów, a uważasz że czynności te nie zostały podjęte zgodnie z prawem lub stanem faktycznym skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Zawodowy prawnik pomoże Ci ochronić Twoje interesy i odzyskać prawo jazdy. Działania policji i innych organów ścigania niekiedy bywają bezprawne dlatego pomoc Kancelarii i zawodowego pełnomocnika pełniącego funkcję obrońcy pomoże Ci stawić czoła tym problemom. Dodatkowo powinieneś mieć obrońcę w postępowaniu o wykroczenie lub przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej.  Prawo jazdy to bardzo potrzebny dokument, gdyż jazda samochodem w dzisiejszych czasach to nie tylko wygoda, ale i konieczność.  Warto pamiętać że radcę prawnego chroni tajemnica zawodowa, nawet przed Sądem. Z uwagi na ten fakt skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika zapewni Ci należytą poufność. Zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Kancelarii Radcy Prawnego w Rzeszowie oraz Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku. Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy najkorzystniejsze z Twojego punktu widzenia rozwiązanie Twojej sytuacji.