Zawieszenie działalności gospodarczej

Kiedy warto zawiesić działalność?

  W niektórych przypadkach przedsiębiorcy na pewnie czas chcą zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. Oczywiście istnieje też możliwość zakończenia działalności gospodarczej i późniejsze jej wznowienie, jednak zawieszenie wiążę się z mniejszą ilością formalności i w niektórych sytuacjach może okazać się znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. W niniejszym artykule zostanie omówiona sytuacja przedsiębiorców podlegających ujawnieniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jak zawiesić działalność? 

  W celu zawieszania działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna złożyć stosowny wniosek do CEIDG. Okres zawieszenia jest ustalany przez zainteresowanego przedsiębiorcę, z tym zastrzeżeniem, że nie może to być okres dłuższy niż 24 miesiące. Nie mniej jednak przedsiębiorca ma prawo wznowić wykonywanie działalności gospodarczej przed upływem deklarowanego okresu zawieszenia. Okres ten ulega wydłużeniu w sytuacji gdy przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Warto jednak zauważyć, że zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe tylko wtedy, gdy była ona prowadzona przez okres co najmniej 6 miesięcy, w innym przypadku możliwe jest wyłącznie jej zakończenie. Przepisy przewidują również minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej, który wynosi 30 dni. Nie oznacza to jednak, że okres zawieszania musi być określony w pełnych miesiącach.

Skutki zawieszenia działalności

  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić sprzedaży towarów i usług, a jedynie wykonywać czynności służące do zabezpieczenia źródeł przychodu. Do czynności takich należy między innymi utrzymanie stron internetowych, zabezpieczenie maszyn itp. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku likwidacji kasy fiskalnej, nie zwalnia to jednak z obowiązku serwisowania takiej kasy. W związku z faktem, że przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży nie musi także składać deklaracji rozliczeniowych dotyczących podatku od towarów i usług, nie mniej jednak w przypadku powstania przychodu niezwiązanego z aktywną działalnością przedsiębiorcy lub poniesienia kosztów udokumentowanych fakturą VAT odpowiednio deklaracja VAT-7 lub VAT-7K powinna zostać złożona. Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może użytkować nadal tę samą kasę lub kasy fiskalne. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie jest również zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Jak możemy pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również indywidualnym przedsiębiorcom. Pomoc obejmuje wszelkie formalności związane z prowadzaniem firmy oraz reprezentację w postępowaniach spornych przed Sądem.