Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zbycie nieruchomości przez małżonka

Ustrój majątkowy małżeński

  W podstawowym ustawowym ustroju majątkowym małżeńskim występuje instytucja majątku małżonków objętego wspólnością. Zasadniczym celem takiej regulacji jest z jednej strony zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb powstałej rodziny, z drugiej zaś strony ochrona interesów małżonka niepracującego w przypadku rozwiązania małżeństwa. Zarząd majątkiem wspólnym może być sprawowany przez obydwoje małżonków wspólnie lub też przez każdego z nich samodzielnie. Oznacza to, że dokonanie czynności prawnej przez jednego z małżonków w stosunku do majątku wspólnego będzie w pełni skuteczne również w stosunku do współmałżonka. W niektórych jednak przypadkach kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga, aby na określoną czynność wyraził zgodę drugi małżonek. Katalog takich czynności określa artykuł 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgoda współmałżonka

  Zgoda drugiego małżonka jest konieczna, w szczególności w celu zbycia nieruchomości lub jej obciążenia. Zbycie nieruchomości może nastąpić, w szczególności pod tytułem nieodpłatnym, np. darowizna, pod tytułem częściowo nieodpłatnym, np. umowa sprzedaży po cenie nieodpowiadającej wartości przedmiotu sprzedaży lub odpłatnym, np. umowa zamiany. W przypadku takich umów koniecznym jest zachowanie formy aktu notarialnego. W związku z tym faktem zgoda powinna być również wyrażona w takiej, szczególnej formie. Zgoda może znajdować się w tym samym akcie notarialnym, w którym została zawarta umowa zbycia nieruchomości lub też w odrębnym dokumencie. W akcie notarialnym może być użyte np. sformułowanie „sprzedaje za zgodą współmałżonka z oznaczeniem danych tego współmałżonka” lub też akt taki może zawierać odrębne oświadczenie współmałżonka w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że samo wyrażenie zgody przez małżonka na zbycie nieruchomości nie oznacza, iż była ona wymagana, tj. nieruchomość była składnikiem majątku wspólnego. W niektórych sytuacjach małżonek udziela również fakultatywnej zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego drugiego małżonka co wynika z ogólnej zasady zgodnie, z którą małżonkowie powinni konsultować decyzję w ważnych sprawach dotyczących rodziny. Dlatego właśnie przed przesądzeniem charakteru ww.  oświadczenia należy zapoznać się z treścią prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej. Oczywiście w praktyce obrotu gospodarczego najczęściej jest tak, że to oboje małżonków dokonuje czynności w zakresie zbycia nieruchomości.

Jak uzyskać więcej informacji? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również sprawami prawnymi wynikającymi z obrotu nieruchomościami. W tym zakresie istnieje możliwość reprezentowania w sytuacjach spornych, a także asystowanie przy czynnościach notarialnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus