Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zdrada małżeńska

Na czym polega zdrada małżeńska?

W dzisiejszych czasach bardzo często dochodzi do zdrad małżeńskich. Zachowania takie należy uznać za negatywne pod względem moralnym, ale ma ono również pewne skutki w zakresie stosunków prawnych. W Polsce zdrada małżeńska nie jest przestępstwem, ani wykroczeniem. Inaczej jest np. w niektórych Stanach USA, gdzie zdrada małżeńska jest zagrożona karą grzywny. W Polsce zdrada małżeńska może natomiast wpływać na stosunki wynikające z prawa rodzinnego, w tym również stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Przede wszystkim małżonek, który dopuścił się zdrady małżeńskiej może być znany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdrada najczęściej polega na odbyciu stosunku seksualnego przez małżonka z inną osobą, jeżeli oczywiście nie było na to zgody drugiego małżonka. Nie zawsze jednak zdrada dotyczy sfery fizycznej. Za zdradę uważane jest również pozostawanie w związku z inną osobą, nawet jeżeli związek ten nie został skonsumowany. Nie zmienia to faktu, ze nawet jednorazowe współżycia inną osobą upoważnia zdradzonego małżonka do jednostronnego zerwania małżeństwa i uzasadnionego wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie drugiego małżonka.

Zdrada jako przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego 

Należy jednak znaczyć, że nie w każdym przypadku zdrada małżeńska jest powodem rozpadu pożycia małżeńskiego. Bardzo często jest tak, że zdrada jest właśnie konsekwencją rozpadu pożycia małżeńskiego. W szczególności jeżeli małżonek sposób trwały  odmawia drugiemu małżonkowi współżycia nie jest zawinionym zachowaniem dokonanie zdrady przez drugiego małżonka. W takim przypadku to pierwszy małżonek jest wyłącznie winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, gdyż to on do niego doprowadził. Nie jest również traktowane jako zdrada sytuacja gdy małżonek pozostaje w nieformalnym związku o charakterze intymnym po rozpadzie pożycia małżeńskiego. 

Jak udowodnić zdradę? 

Fakt zdrady musi udowodnić zgodnie z ogólną regułą dowodzenia małżonek, który wywodzi z tego skutki prawne. Najczęściej dowodami w tym zakresie jest dokumentacja detektywistyczna i zeznania detektywa. Skorzystanie  z usług firmy detektywistycznej wiąże się jednak z bardzo dużymi wydatkami, gdyż godzina pracy detektywa kosztuje średnio 400 zł. Innymi dowodami na te okoliczność są zdjęcia i filmy. Istnieje również możliwość powołania na te okoliczność zeznań świadków. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie może sporządzić adwokat lub radca prawny. Prawnik może również reprezentować drugą stronę postępowania, tj. pozwanego (pozwaną).

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach rozwodowych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo radca prawny J. Orłowska Pączek prowadzi sprawy o rozwód. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentację przed Sądem oraz sporządzenie pism procesowych. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus