Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Niewypłacalność dłużnika 

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że określony podmiot staje się niewypłacalny. Najczęściej w takim przypadku wobec tego podmiotu wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli upadłego. Nie zawsze jednak wierzyciele tacy są znani, dlatego właśnie zasadą jest to, że wierzyciele są uwzględniani w postępowaniu upadłościowym na wniosek, a nie z urzędu. Wyjątek w tym zakresie stanowią w szczególności wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone hipotecznie. Jeżeli nie jesteś niewinien czy dłużnik jest niewypłacalny zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej Kancelarii w sprawach upadłościowych w Rzeszowie lub w Krakowie.

Jak zgłosić wierzytelność syndykowi, czy trzeba korzystać z formularza? 

Z uwagi na fakt, że wierzyciel musi sam zgłosić swój akces w postępowaniu upadłościowym w jego interesie jest monitorowanie sytuacji swojego dłużnika. Informację o ogłoszeniu upadłości znajdują się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w stosownym ogłoszeniu. Dodatkowo wzmianka na okoliczność, że dany podmiot gospodarczy jest w stanie upadłości jest wpisana także do Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Informacja o ogłoszeniu upadłości powinna znaleźć się także w dzienniku o charakterze lokalnym. Jest to jednak najbardziej zawodne źródło informacji. Jeżeli syndyk lub nadzorca sądowy dysponują informacjami na temat wierzycieli upadłego powinni przesłać stosowne zawiadomienia o wszczęciu postępowania upadłościowego do tych wierzycieli. Informacje o wierzycielach upadłego można ustalić, w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych upadłego.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności? 

Pismo zawierające zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym powinno zawierać szereg elementów. Do elementów takich należy przede wszystkim określenie upadłego oraz podanie dokładnych informacji na temat wierzyciela. Konieczne jest także sprecyzowanie kwoty wierzytelności z uwzględnieniem zarówno należności głównej jak i ubocznych. W zgłoszeniu wierzyciel podaje także tytuł wierzytelności oraz określa grupę do której ta wierzytelności należy. W przypadku braków formalnych zgłoszenia sędzia komisarz wezwie do ich uzupełnienia. Nie dotyczy to przypadków gdy wniosek jest składany przez adwokata lub radcę prawnego. W takiej sytuacji zgłoszenie zostanie odrzucone bez procedury konwalidacyjnej. Dla przykładu roszczenia z tytułu pożyczki czy kredytu znajdują się co do zasady w 2 grupie. Uprzywilejowane w tym przypadku są należności publicznoprawne oraz zobowiązania, które powstały już po ogłoszeniu upadłości (jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku przedsiębiorca w stanie upadłości byłby całkowicie pozbawiony wiarygodności finansowej dla kontrahentów).

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami upadłościowymi. Pomagamy zarówno upadłym przedsiębiorcom i konsumentom jak i wierzycielom dochodzących swoich słusznych roszczeń w toku postępowania upadłościowego.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus