Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zgromadzenie wspólników w spółce zoo

Najważniejsze organy spółki

Jednym z organów spółki zoo, który podejmuje najważniejsze edycję o charakterze strategicznym dla rozwoju spółki jest Zgromadzenie Wspólników. W skład ww. zgromadzenia wchodzą wszyscy wspólnicy. W przypadku spółki jednoosobowej kompetencje zgromadzenia wspólników przysługują jedynemu wspólnikowi. Zasadą jest głosowanie na posiedzeniu Zgromadzania Wspólników, jednak za zgodę wszystkich wspólników jest możliwość powzięcia uchwały poza posiedzenie ww. organu w drodze głosowania pisemnego.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników 

Kodeks spółek handlowych wymienia przypadki, w których to właśnie Zgromadzenie Wspólników, a nie Zarząd musi podjąć decyzje. Do czynności takich należą między innymi: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy czy też zbycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. Przepisy wyróżniają zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest w terminie 6 miesięcy od upływu roku obrotowego (warto pamiętać, że rok obrotowy może, ale nie musi w danym konkretnym roku być tożsamy z rokiem kalendarzowym). Na takim zgromadzenie dokonuje się między innymi udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników zwoływane jest jeżeli właściwe organy spółki o tym postanowią w przypadku gdy zachodzi taka konieczność, np. gdy jest niezbędna zgoda zgromadzenia wspólników do dokonania pewnej czynności, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa. Zgromadzenie Wspólników odbywa się co do zasady w siedzibie spółki. Umowa spółki może również wskazywać inne miejsce jednak nie może ono znajdować się poza terytorium RP. Uchwały na zgromadzeniu wspólników co do zasady zapadają większością głosów. W niektórych przypadkach zachodzi jednak konieczność uzyskania kwalifikowanej większości głosów. Uchwała wspólników może zostać uchylona w trybie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników. Można również żądać stwierdzenia nieważności takiej uchwały. Ta druga instytucja znajduje zastosowanie gdy uchwała wspólników narusza przepisy prawa.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników 

Wspólnicy w trakcie zgromadzenia wspólników mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno adwokat, radca prawny, inny prawnik lub inna osoba. Takim pełnomocnikiem nie może być jednak członek zarządu spółki tj. pisemnej i dołączone do księgi protokołów spółki. Kancelaria Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje obsługą prawną spółek, a także reprezentację poszczególnych wspólników spółki.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus