Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zwolnienie opiekuna z opieki

Zwolnienie z funkcji opiekuna

Obowiązkiem opiekuna osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie jest sprawowanie pieczy nad pupilem. W niektórych jednak sytuacjach nie jest to już możliwe. Może tak się stać zwłaszcza gdy opiekun z przyczyn przez siebie niezależnych nie może w dalszym ciągu sprawować opieki. Dotyczy to, w szczególności przypadków gdy opiekun stał się do tego niezdolny do tego w skutek choroby. W takiej sytuacji nie tylko możliwe jest, ale także konieczne, aby opiekun został zwolniony ze swoich obowiązków. Istnieje także możliwość zwolnienia opiekuna ze swoich obowiązków z powodu negatywnego zachowania opiekuna. Przypadku te dotyczą sytuacji gdy opiekun nadużywa swojej władzy, np. dokonuje czynności prawnych niekorzystnych z punktu widzenia pupila lub narusza jego dobra osobiste znęcając się nad nim psychicznie lub fizycznie. W takim przypadku co oczywiste opiekun nie może w dalszym ciągu wykonywać obowiązków wynikających ze stosunku opieki.

Procedura postępowania w sprawie odwołania opiekuna

Decyzję w sprawie zwolnienia opiekuna z obowiązku wykonywania swoich obowiązków wydaje Sąd. Sąd w tym przypadku może działać z urzędu gdy uzyska informację uzasadniającą wydanie takiej decyzji, ale także na wniosek, w szczególności wniosek samego opiekuna. Warto pamiętać jednak o tym, że pomimo zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki opiekun jest zobowiązany do dalszego prowadzenia pilnych spraw pupila do monumentu gdy jego obowiązki przejmie inny wyznaczony przez Sąd opiekun. Nie dotyczy to sytuacji gdy Sąd jednoznacznie w orzeczeniu zastrzega, że opiekun nie jest już uprawniony do podejmowania nawet spraw pilnych. Pod pojęciem sprawy pilne należą rozumieć takie, których załatwienie w określonym terminie jest konieczne ze względu na dobro pupila. Właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy będzie Sąd, w okręgu którego pupil posiada miejsce zamieszkania zgodnie przepisami ustawy kodeks postępowania cywilnego. W sprawach tych opiekun może być również reprezentowany przez prawnika posiadającego uprawnienia korporacyjne jakim jest wykonujący zawód radcy prawnego lub adwokata.

Wygaśnięcie opieki

Nie należy mylić zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki z wygaśnięciem opieki. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wygaśnięcie opieki następuje bowiem w chwili osiągnięcia przez pupila pełnoletniości. Opieka w tym przypadku wygasa z mocy prawa i nie jest w tym zakresie potrzebna decyzja Sądu opiekuńczego.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym, sprawami o opiekę nad osobami małoletnimi. Sprawy te są bardzo skomplikowane i bardzo duży wpływ na ich rozstrzygnięcie ma przekonanie Sądu oceniającego materiał dowodowy w granicach swobodnego uznania sędziowskiego. Jeżeli chcesz, aby poprowadzić Twoją sprawę dot. opieki zapraszamy do wizyt w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus