Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zwrot dopłat bezpośrednich

Świadczenie nienależne 

  Na terenie powiatu przeworskiego oraz jarosławskiego bardzo dużo osób prowadzi działalność rolniczą. W związku z tym faktem dużą liczba osób jest uprawniona do otrzymania wsparcia ze środków unijnych w postaci tzw. dopłat bezpośrednich. Do otrzymania tych dopłat jest uprawniony wyłącznie rolnik. W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, że otrzymana dopłata ma charakter świadczenia nienależnego. Najczęściej dochodzi do tego w sytuacji, gdy rolnik zmarł w trakcie trwania postępowania o przyznanie płatności lub po wydaniu pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Kto podejmuje decyzję?

  W zakresie przyznania płatności bezpośrednich oraz wydanie decyzji w zakresie obowiązku jej zwrotu orzeka Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najczęściej postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu płatności rozpoczyna się od zawiadomienia osoby zainteresowanej o tym fakcie. W zawiadomieniu takim organ wzywa stronę do złożenia wyjaśnień w zakreślonym terminie. W sytuacji gdy wyjaśnienia strony okażą się przekonywujące organ umorzy postępowanie jako bezprzedmiotowe. Strona co do zasady powinna złożyć takie wyjaśnienia na piśmie. W piśmie takim można podnieść w szczególności zarzut przedawnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedawnienie przedmiotowego  obowiązku następuje z upływem 4 lat. Warto jednak zauważyć, że wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia ww. należności przewidywały dłuższy okres przedawnienia w sytuacji, gdy strona pozostawała w złej wierze. Obowiązek zwrotu płatności nie powstaje również wówczas gdy przyznanie płatności nastąpiło w skutek błędu organu. Jest to zrozumiałe, gdyż strona nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbań pracowników organu. Istotne jest również to czy strona wiedziała o błędzie jeżeli bowiem organ wykaże, że tak właśnie było obowiązek zwrotu płatności powstanie. Pomocy w zakresie płatności bezpośrednich, w szczególności przy wypełnianiu wniosków udzielają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. W przypadku natomiast gdy powstanie spór z organem Agencji Restrukturyzacji warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. W sytuacji gdy strona nie zgadza się z decyzją Kierownika Biura Powiatowego ARiMR to wówczas przysługuje jej odwołanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR. Ostatecznie sprawę może rozstrzygnąć Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga rolnikom w sporach dotyczących dotacji bezpośrednich. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus