Przemyśl

Przemyśl to siedziba dawnego województwa Przemyskiego. Jest to jedno z największych miast w województwie podkarpackim. W mieście tym znajduje się wiele atrakcyjnych dla turystów zabytków, w tym synagogi stanowiące pamiątki zamierzchłych czasów, które warto zwiedzić. W Przemyślu znajduje się również bardzo dobrze rozwinięty transport kolejowy. Miasto to dynamicznie się rozwija co zawdzięczamy między innymi bliskości granicy Ukraińskiej. Wielu obcokrajowców zakłada tutaj swoją działalność gospodarczą, najczęściej w formie spółkę zoo co napędza rozwój gospodarczy całego regionu. W Przemyślu znajduje się Sąd Rejonowy, a także Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy w Przemyślu obejmuje swoim obszarem właściwości przeworski, lubaczowski, przemyski oraz jarosławski okręg sądowy. W mieście tym wielu adwokatów i radców prawnych prowadzi swoją praktykę, dlatego nie ma trudności z wyborem odpowiedniego prawnika. Nasza Kancelaria aktualnie nie posiada siedziby w Przemyślu, ale pomimo tego oferujemy obsługę prawną osób indywidualnych i firm mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Przemyślu. W dzisiejszych czasach ludzie są mobilni, dlatego dojazd z jednego miasta do drugiego pod warunkiem, że nie są one zbytnio od siebie oddalone nie jest żadnym problemem. Radca prawny J. Orłowska-Pączek występuje w charakterze zawodowego pełnomocnika procesowego zarówno przed Sądem Rejonowym w Przemyślu jak i Sądem Okręgowym w Przemyślu. Radca prawny to prawnik należący do koroparacji radców prawnych. Kancelarii prowadzi najczęściej sprawy z zakresu prawa upadłościowego, a mianowicie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym postępowaniami o ustalenie, podwyższenie lub wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego, sprawami o opiekę nad dzieckiem, o pozbawienie władzy rodzicielskiej z winy rodzica lub w skutek obiektywnych okoliczności (np. wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu) czy też sprawy o rozwód lub separację. Sprawy rozwodowe z całego dawnego województwa przemyskiego są prowadzone właśnie w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, bowiem to Sądy Okręgowe są właściwe w postępowaniach o rozwód. Sąd ten jest również właściwy w I instancji w innych sprawach wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego. W Przemyślu znajduje się dużo przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy prawnej. W tym zakresie radca prawny zajmuje się zakładaniem spółek, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także reprezentuje podmioty gospodarcze w sporach przeciwko Klientom czy tez kontrahentom (innym przedsiębiorcą). Kancelaria posiada swoją siedzibę w Rzeszowie, Przeworsku oraz Jarosławiu. Możliwość wejścia Ukrainy do UE Stawarza dla Przemyśla niebywałe możliwości rozwoju. W związku z tym faktem perspektywy dla tego miasta są bardzo dobre i warto tutaj założyć swoją firmę.