Świadczenie częściowe

Kiedy możliwe jest świadczenie częściowe? 

Zgodnie z kodeksem cywilnym możliwe jest wykonanie przez dłużnika świadczenia częściowego. W taki przypadku wierzyciel musi je przyjąć pomimo faktu, że nie jest to świadczenie pełne. Dotyczy to oczywiście co logiczne wyłącznie świadczeń podzielnych. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w których przyjęcie takiego częściowego świadczenia naruszałby interes wierzyciela. Dla przykładu dłużnik zobowiązał się wobec wierzyciela do dostawy paliwa, które wierzyciel chce przewieźć statkiem do innego kraju i sprzedać. Dłużnik dostarczył jedynie część paliwa. Wierzycielowi w tej sytuacji nie opłaca się wynajmować statku do przewozu, a otrzymane paliwo musi przechowywać co łączy się z dodatkowymi kosztami. Częściowe świadczenie przez dłużnika jest więc w tym przypadku niezgodne z interesem wierzyciela.  

Odmowa przyjęcie świadczenia przez wierzyciela 

W przypadku natomiast gdy wierzyciel bez przyczyny odmawia przyjęcia świadczenia częściowego od dłużnika od terminu gdy dłużnik zaoferował świadczenia częściowe wierzyciel będzie pozostawał w zwłoce. Skutkiem tego dłużnik będzie mógł się domagać odszkodowania z tytułu szkody jaką poniósł w skutek nieprzyjęcia świadczenia przez wierzyciela. Na szkodę tę składać się mogą, w szczególności koszty przechowywania świadczenia. Dla przykładu dłużnik zobowiązał się dostarczyć wierzycielowi 100 ton węgla, jednak na czas dostarczył jedynie 50 kg węgla, którego wierzyciel nie przyjął. W takim przypadku wierzyciel będzie musiał zwrócić dłużnikowi koszty jakie dłużnik poniósł w związku z odmową wierzyciela. Na te koszty może składać się np. koszt dostawy węgla, czy też dalszego magazynowania węgla przez dłużnika. Dodatkowo dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jednak tylko i wyłącznie w przypadku gdy przedmiot świadczenia nadaje się do złożenia w depozycie sądowym. Złożenie przedmiotu świadczenia w depozycie sądowym co do zasady prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.  Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Ochrona interesów dłużnika oraz wierzyciela w prawie polskim

Przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego zawierają nie tylko uregulowania służące ochronie interesów wierzycieli, ale też słusznych interesów dłużnika. Z uwagi na ten fakt warto przed dokonaniem jakiejkolwiek istotnej czynności gospodarczej skonsultować się z prawnikiem. Nasza Kancelaria ma oddziały w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub indywidualną poradę prawną wystarczy zadzwonić lub napisać maila.