Świadczenie częściowe

  Zgodnie z kodeksem cywilnym możliwe jest wykonanie przez dłużnika świadczenia częściowego. W taki przypadku wierzyciel musi je przyjąć pomimo faktu, że nie jest to świadczenie pełne. Dotyczy to oczywiście co logiczne wyłącznie świadczeń podzielnych. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w których przyjęcie takiego częściowego świadczenia naruszałby interes wierzyciela. Dla przykładu dłużnik zobowiązał się wobec wierzyciela do dostawy paliwa, które wierzyciel chce przewieźć statkiem do innego kraju i sprzedać. Dłużnik dostarczył jedynie część paliwa. Wierzycielowi w tej sytuacji nie opłaca się wynajmować statku do przewozu, a otrzymane paliwo musi przechowywać co łączy się z dodatkowymi kosztami. Częściowe świadczenie przez dłużnika jest więc w tym przypadku niezgodne z interesem wierzyciela.  

  W przypadku natomiast gdy wierzyciel bez przyczyny odmawia przyjęcia świadczenia częściowego od dłużnika od terminu gdy dłużnik zaoferował świadczenia częściowe wierzyciel będzie pozostawał w zwłoce. Skutkiem tego dłużnik będzie mógł się domagać odszkodowania z tytułu szkody jaką poniósł w skutek nieprzyjęcia świadczenia przez wierzyciela. Na szkodę tę składać się mogą, w szczególności koszty przechowywania świadczenia. Dla przykładu dłużnik zobowiązał się dostarczyć wierzycielowi 100 ton węgla, jednak na czas dostarczył jedynie 50 kg węgla, którego wierzyciel nie przyjął. W takim przypadku wierzyciel będzie musiał zwrócić dłużnikowi koszty jakie dłużnik poniósł w związku z odmową wierzyciela. Na te koszty może składać się np. koszt dostawy węgla, czy też dalszego magazynowania węgla przez dłużnika. Dodatkowo dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jednak tylko i wyłącznie w przypadku gdy przedmiot świadczenia nadaje się do złożenia w depozycie sądowym. Złożenie przedmiotu świadczenia w depozycie sądowym co do zasady prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.   Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

  Przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego zawierają nie tylko uregulowania służące ochronie interesów wierzycieli, ale tez słusznych interesów dłużnika. Z uwagi na ten fakt warto przed dokonaniem jakiejkolwiek istotnej czynności gospodarczej skonsultować się z prawnikiem. Nasza Kancelaria ma oddziały w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zagadnień omówionych w powyższym artykule zapraszamy do kontaktu w celu omówienia terminu spotkania.