Blog prawniczy

Wróć do bloga
Bezskuteczne uznanie dziecka

W jakich sytuacjach można żądać stwierdzenia uznania oświadczenia o uznaniu dziecka. Kto jest uprawniony do wytoczenia takiego powództwa i w jakim terminie?

Czytaj Więcej
Zajęcie nieruchomości przez wody

Zasady uzyskiwania odszkodowania w przypadku zajęcia gruntów przez wody śródlądowe. W jakim terminie roszczenia te ulegają przedawnieniu. Podstawowe informację w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Oświadczenie o stanie rodzinnym

Jak prawidłowo uzupełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku oraz źródłach utrzymania. Jakie informacje należy podać w oświadczeniu. Kiedy sąd wezwie do uzupełnienia braków.

Czytaj Więcej
Utrata tytuły wykonawczego

Co zrobić w sytuacji gdy tytuł wykonawczy zaginął albo uległ zniszczeniu. Z jakimi kosztami wiąże się wszczęcie stosownej procedury. Kiedy Sąd ponownie wyda tytuł wykonawczy. Podstawowe informacje.

Czytaj Więcej
Skarga nadzwyczajna

Kto może wnieść skargę nadzwyczajną. Od jakich orzeczeń przysługuje ww. środek zaskarżenia i podniesienie jakich zarzutów jest dopuszczalne w ww. skardze. Podstawowe informację na temat nowej instytucji prawnej.

Czytaj Więcej

Kategorie

Wyszukiwarka
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? OK