Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Apelacja

Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia wyroku Sądu 

Apelacja jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia nieprawomocnych wyroków Sądu I instancji. Sądem I Instancji może być zarówno Sad Rejonowy, jak i Sąd Okręgowy. Apelacja jest wnoszona za pośrednictwem Sądu, który wydał wyrok do Sądu wyższej instancji. Sądem odwoławczym właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku Sądu Rejonowego jest Sąd Okręgowy, natomiast od wyroku Sądu Okręgowego w I instancji Sąd Apelacyjny. Prawo do apelacji jest odzwierciedleniem dwuinstancyjnego prawa do Sądu gwarantowanego w Konstytucji. Apelacje wnosi się według następującej procedury. Najpierw należy złożyć wniosek do Sądu I instancji o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (ogłaszając wyrok Sąd podaje motywy wyroku wyłącznie w formie ustnej). Termin na dokonanie tej czynności wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Dzięki zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku sporządzonym na piśmie strona ma możliwość zapoznania się ze stanowiskiem Sądu, a ewentualnie sformułować zarzuty. Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie wynosi dwa tygodnie, jednak Prezes Sądu może ten termin przedłużyć.

Wniesienie apelacji do Sądu

Po otrzymania odpisu wyroku w raz z uzasadnieniem strona może wnieść apelacje. Jeżeli natomiast nie złożono wniosku o doręczenie odpisu wyroku w raz z uzasadnieniem termin wniesienia apelacji wynosi 21 dni (7 dni + 14 dni). W apelacji należy oznaczyć zaskarżony wyrok oraz określić w jakiej części jest on kwestionowany. Należy również podnieść zarzuty. Mogą to być zarówno zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego jak i materialnego. Apelacja powinna też określać czego strona skarżąca domaga, np. uchylenia i zmiany wyroku. Apelujący działający przy pomocy zawodowego pełnomocnika powinien w sposób wystarczajmy sprecyzować jakich jego zdaniem naruszeń dopuścił się Sąd ze wskazaniem, które przepisy prawa procesowego lub materialnego naruszył. Skarżący może też powołać nowe dowody, jednak w tym zakresie występują pewne ograniczenia związane z prekluzją dowodową. Sporządzenie tego środka odwoławczego można również powierzyć adwokatowi, bądź radcy prawnemu, który będzie nas reprezentował w całym postępowaniu przed Sądem II instancji.

Pomoc zawodowego prawnika

W swojej praktyce często zajmujemy się sporządzeniem apelacji i innych środków zaskarżenia. Co znamienne nader często strona zwraca się do mnie dopiero, gdy został w jej sprawie wydany nieprawomocny wyrok, z którym się nie zgadza. Jeżeli chcesz uzyskać informację dotyczące Twojego konkretnego przypadku zapraszam na spotkanie w kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie, Przeworsku. Zapraszam również mieszkańców Przemyśla. Postaram Ci się pomóc korzystając z wiedzy swojej oraz Prawników, których zatrudniam, lub z którymi współpracuje.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus