Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Błędna ocena dowodów

Swoboda decyzyjna 

 Sąd rozstrzygając określone postępowanie korzysta z pewnego zakresu swobody w zakresie oceny materiału dowodowego. Swoboda ta co oczywiste nie jest nieograniczona i nie polega na arbitralnym podejmowaniu decyzji, ale pozwala na korzystanie z pewnego zakresu luzu decyzyjnego. Ocena dowodów jest procesem skomplikowanym i nie zawsze pozwala na dokonanie jednoznacznych ustaleń w zakresie stanu faktycznego. To czy Sąd uzna określony środek dowodowy za wiarygodny i przekonywujący zależy w znacznym stopniu od samego sędziego. Ważne jest jednak to, aby ocena taka była odpowiednio uzasadniona, a konstrukcja rozumowania konsekwentna i zgodna z zasadami logicznego myślenia. Pomocy w przygotowania środków zaskarżenia może udzielić również adwokat lub radca prawny.

Przekroczenie swobodnej oceny dowodów w postępowaniu 

  W praktyce procesowej przyjęło się, że zarzuty naruszenia postępowania polegające na przekroczenie swobodnej oceny dowodów przez Sąd są co do zasady stosunkowo słabym zarzutem, które rzadko bywa uwzględniany przez Sąd odwoławczy. Zarzut ten nie może bowiem polegać wyłącznie na odmiennej ocenie przez skarżącego materiału zgromadzonego w sprawie. W tym przypadku skarżący, który wniósł apelację lub zażalenie od orzeczenia musi wykazać, że rozumowanie Sądu przekracza granice swobodnej oceny dowodów. W takiej sytuacji najlepiej powołać się, jeżeli oczywiście zachodzą ku temu przesłanki na zarzut, że Sąd dokonał oceny materiału dowodowego w sposób sprzeczny z zasadami logicznego myślenia. Dla przykładu w postępowaniu rozwodowym powódka przedstawiła dowody na okoliczność, że pozwany utrzymywał kontakty z innymi kobietami po wyprowadzce ze wspólnego domu. Dowody te miały wykazać, ze pozwany dopuścił się zdrady, a tym samym jest winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd uznał ww. dowody za przekonywujące, a tym samym uznał okoliczności, na które powołuje się powódka za udowodnione i orzekł, że to pozwany jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego z powodu zdrady. Rozumowanie Sądu w tym zakresie jest jednak sprzeczne z zasadami logicznego myślenia w aspekcie formalnym. Polega to na tym, ze Sąd uznał że przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego może wystąpić gdy tego pożycia już nie ma chociaż zasady logicznego myślenia podpowiadają, że nie może uleć rozpadowi to co już nie istnieje. W tym zakresie wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który stwierdził, że nie można obciążyć małżonka winą z powodu utrzymywania kontaktów intymnym z innymi osobami po rozpadzie małżeństwa. 

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się pomocą prawną w przygotowaniu środków zaskarżenia takich jak apelacja. Apelację można oprzeć zarówno na zarzutach dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego jak przepisów postępowania. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus