Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Biegły sądowy

Kiedy Sąd musi powołać biegłego sądowego? 

W niektórych procesach sąd musi powołać biegłego. Czynność tę może dokonać z urzędu lub z inicjatywy strony bądź uczestnika postępowania, który złoży stosowany wniosek dowodowy. Sąd powołuje biegłego, gdy do rozstrzygnięcie koniecznie jest posiadania istotnej z punktu widzenia orzekania wiedzy specjalistycznej. Stałym  biegłym sądowym może osoba, która ukończyła 25 rok życia oraz posiadać wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny. Prezes Sądu Okręgowego prowadzi stałą listę biegłych z różnych dziedzin wiedzy naukowej i praktycznej. Biegły może być również powołany ad hoc, musi on wtedy wykazać, że rzeczywiście posiada wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.

Wiedzą specjalistyczna biegłego sądowego

Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy potrzebna jest wiedza specjalistyczna z bardzo niszowej dziedzinie nauki, jednak Sąd musi zasięgnąć czyjeś opinii bowiem nie posiada informacji specjalistycznych na ten temat. Sąd nie może powołać biegłego z zakresu polskiego prawa krajowego nawet jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i wymaga wiedzy z bardzo specjalistycznej dziedziny prawa. Sąd może natomiast powołać biegłego z zakresu obcego prawa krajowego, w szczególnego niemieckiego prawa krajowego, czy norweskiego prawa krajowego. Można również podważyć ustalenia dokonane przez biegłego, warto wtedy powierzyć sformułowanie zarzutów adwokatowi lub radcy prawnego. Prawnik będzie bronił Twoich słusznych racji przed Sądem.

Zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego

Jeżeli strona bądź uczestnik wnosi o powołanie biegłego na wskazane okoliczności jest zobowiązana do wpłacenia na rachunek bankowy sądy zaliczki na czynności biegłego. Wysokość tej opłaty jest zależna od rodzaju opinii, którą ma sporządzić biegły. Sąd ustali wysokość zaliczki wzywając stronę do jej wniesienia w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia dowodu. Dlatego ważne jest, aby wnioskodawca zmieścił się w terminie.

Biegły rzeczoznawca majątkowy

Najczęściej w procesach i postępowaniach nieprocesowych sporządzane są opinie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych na okoliczności określenia wartości nieruchomości bądź innych rzeczy, a także wartości powstałych szkód, w szczególności komunikacyjnych. Często jako biegli występują również lekarze medycyny oraz lekarze weterynarii. W sprawach z zakresu prawa budowlanego występują natomiast biegli inżynierowie budownictwa i architektury.

Prywatna opinia na zlecenie strony

Strona może również przed wszczęciem postępowania może zlecić sporządzić operat szacunkowego czy opinii osobie posiadającej wiedzę specjalistyczną. Nasza Kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami, w tym rzeczoznawca majątkowym. Jeżeli potrzebujesz wiedzy specjalistycznej skontaktuj się z naszym biurem w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus